A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Quang Bình: 20 năm xây dựng và phát triển

CTTBTG - Trải qua chặng đường 20 năm từ khi thành lập đến nay (24/12/2003 – 24/12/2023), Đảng bộ huyện đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Toàn cảnh huyện Quang Bình

Theo Nghị định 146/NĐ-CP, ngày 1/12/2023 của Chính phủ, Quang Bình được thành lập với 77.463  ha diện tích tự nhiên và 50.886 nhân khẩu, bao gồm các xã Bản Rịa, Yên Thành, Yên Bình, Bằng Lang, Xuân Giang, Nà Khương, Yên Hà, Tiên Yên, Hương Sơn, Tân Trịnh, Vỹ Thượng, Tân Bắc của huyện Bắc Quang các xã Tiên Nguyên, Xuân Minh của huyện Hoàng Su Phì và xã Tân Nam của Huyện Xín Mần.

Đứng trước sự khởi đầu đầy thách thức. Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của địa phương đó là “Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chuyển biến một cách mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh”, để không gián đoạn trong chỉ đạo sản xuất phát triển kinh tế, quản lý xã hội. Vừa chỉ đạo sản xuất, chăm lo cho đời sống đồng bào các dân tộc.

Ngày 15/10/2005, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ I được tiến hành với 225 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.284 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết – Đổi mới – Phát huy nội lực – Đột phá – Phát triển”. Đại hội xác định rõ mục tiêu của giai đoạn 2005 – 2010 là chăm lo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về tổ chức và cán bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, Huyện ủy tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa I, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chỉ đạo các cấp ủy coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy Đảng đều chú ý đến việc đào tạo lý luận cho các đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Các cơ sở đảng luôn cố gắng phát triển đảng viên ở mọi đơn vị công tác, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Do đó, ngay từ năm 2004, cả 12 dân tộc của huyện đều có đảng viên, toàn Đảng bộ có 48 tổ chức cơ sở Đảng với 2.908 đảng viên. Qua phân loại có 83,7% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Quang Bình đột phá trong phát triển cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, bộ máy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục được xây dựng và củng cố; hoạt động đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội địa phương và ngày càng có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện Quang Bình ngày càng giàu đẹp.

Khi mới thành lập huyện, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, giao thông chưa phát triển; 73/135 thôn, bản chưa có đường ô tô đến trung tâm; trình độ dân trí thấp; kinh tế chủ lực của huyện là nông - lâm nghiệp, phương thức canh tác lạc hậu, chủ yếu là tự cung, tự cấp; các ngành sản xuất kinh doanh, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển…

Đến nay, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình đã chủ động vượt qua mọi thử thách, cùng cả tỉnh đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Số lượng, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 6.410 đảng viên, tăng trên 3.000 đảng viên và 15 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2003, tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%; tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 80%; không có tổ chức đảng, đảng viên yếu, kém. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng (tăng 42 triệu đồng so với năm 2010), giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng cây hàng năm đạt 78 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 102 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế; công tác lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng; công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Bộ mặt của huyện không ngừng đổi thay. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27,9% và đã được UBND tỉnh công nhận 03 đô thị loại V là thị trấn Yên Bình, xã Xuân Giang và Tân Bắc. Quy hoạch cụm công nghiệp Tân Bắc với tổng diện tích 50ha để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm thuận lợi cho người dân địa phương. 100%  xã và trụ sở thôn đã có đường giao thông đến trung tâm; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; toàn huyện có 36/45 trường học đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2), 130/135 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận tiêu chí văn hóa đạt 111% so với KH huyện giao; số hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 13.409/13.320 hộ, đạt 106,3% so với kế hoạch đề ra; toàn huyện có 41 mô hình xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; 190 đội văn nghệ quần chúng, 207 câu lạc bộ thể dục thể thao với số người tập luyện thường xuyên trên 22.600 người; 90% thôn, tổ dân phố có sân chơi bãi tập đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,07%. Toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Quang Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Quang Bình, nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu, phần thưởng cao quý: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018.

Phát huy những thành tựu 20 năm thành lập huyện, để tiếp tục xây dựng và phát triển huyện Quang Bình, Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra phương hướng “Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó tập chung chỉ đạo xây dựng "chi bộ bốn tốt", thực hiện Chỉ thị 12 và học theo Bác mỗi tháng một việc tốt gắn với sinh hoạt chính trị tư tưởng. Lấy đột phát về phát triển Đảng, xóa bỏ hủ tục lạc hậu và xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và phát triển cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, năm 2030 là huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2045 là huyện nằm trong nhóm dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang”. Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Tác giả: Thu Hương - Huyện ủy Quang Bình
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.009
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 73.063
Năm 2024 : 372.477