I. LÃNH ĐẠO BAN

Vương Ngọc Hà

Trưởng Ban

 

Nguyễn Khánh Lâm

Phó trưởng Ban Thường trực

0868025888

Đặng Ái Xoan

Phó trưởng Ban

0917300630

Nguyễn Văn Hưng

Phó trưởng Ban

0915242535

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG TỔNG HỢP

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hoàng Thị Duy

Phó trưởng phòng

0856979688

Lê Minh Tiến

Chuyên viên

0918350061

Lê Thanh Quỳnh

Chuyên viên

0981133989

Mai Thị Trịnh

Văn thư

0977348262

Nguyễn Văn Thắng (1974)

Lái xe

0912134180

Nguyễn Văn Thắng (1975)

Lái xe

0912134082

 

Kế toán

 

 

Nhân viên tạp vụ

0862588203

2. PHÒNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hoàng Thị Quyên

Trưởng phòng

0913298898

Hoàng Quân

Phó trưởng phòng

0979682868

Lê Hồng Hải 

Chuyên viên

0987184186

Hoàng Thị Hằng

Chuyên viên

0398399888

Ly Mí Páo

Chuyên viên

0945162992

3. PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Lương Hoàng Nghĩa

Phó Trưởng phòng phụ trách 

0965375106

Vũ Trung Kiên

Phó trưởng phòng

0943249558

Vi Qúy Thảo

Chuyên viên

0917300621

Nguyễn Thị Yến

Chuyên viên

0949222077

Dương Hồng Thắm

Chuyên viên

0837696693

4. PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Nguyễn Thu Vân

Trưởng phòng

0948534159

Nguyễn Thị Hải Hà

Phó trưởng phòng

0916728662

Phạm Thị Nga

Chuyên viên

0846390888

Đỗ Thu Hiền

Chuyên viên

0946245670