A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, công tác triển khai và thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Hội Phụ nữ, điều kiện sống của phụ nữ ngày càng được cải thiện; trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang cùng với cấp huyện, cấp xã và cấp cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, sở trường, thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực hoạch định chính sách, đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Các cơ chế, chính sách đối với phụ nữ từng bước được quan tâm thực hiện. Vị thế, tiếng nói của phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được khẳng định.

Phụ nữ nông thôn ngày càng góp tiếng nói của mình vào sự phát triển chung của xã hội. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt của Chi hội Phụ nữ cấp cơ sở. (Ảnh: Sưu tầm)

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng 2.711 gương cá nhân, tập thể điển hình, mô hình hiệu quả, cách làm hay (trong đó, tập thể là 339, cá nhân là 2.372). Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, phối hợp mở 135 lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới và phổ biến Chỉ thị số 21-CT/TW cho gần 3.000 cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp. Tiêu chí bình đẳng giới được đưa vào việc chấm điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” hàng năm.. Triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông” với 7.681 nhóm/27.255 phụ nữ tham gia; phối hợp với ngành giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng mở 516 lớp xóa mù chữ cho 10.621 chị; hỗ trợ 144 triệu đồng, 40.000 cây giống, 1.100 kg giống, 10.000 công lao động cho 655 hộ cải tạo vườn tạp; giúp đỡ xây dựng, sửa chữa nhà được 252 “Mái ấm tình thương” trị giá trên 3 tỷ đồng. Tỷ lệ cán bộ nữ cấp ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước; nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành, giữ trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cấp Hội phụ nữ chủ động tham mưu giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy và lãnh đạo quản lý, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ; vận động cán bộ Hội, cán bộ nữ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều động luân chuyển hoặc bổ nhiệm. Tại huyện Vị Xuyên Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh đã tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp vào ngày 8-3 thu hút được đông đảo phụ nữ, tổ phụ nữ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 tổ chức tại huyện Vị Xuyên (Ảnh: Sưu tầm)

Nhìn chung qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội để nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy trí tuệ, năng lực, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đã đạt được những tín hiệu tích cực.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy những mô hình mới, cách làm hiệu quả để biểu dương và nhân rộng; Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Phụ nữ, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh và ngành phát động; Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực, nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội.

Hoàng Thị Duy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.147
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.696
Năm 2024 : 471.082