A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tủ sách, tủ tài liệu chi bộ ở Bắc Mê góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

CTTBTG - Việc xây dựng tập hợp, lưu trữ, quản lý và phổ biến các tài liệu, sách, báo của Đảng tại Chi bộ; các tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc đời, thân thế của Người là một việc làm được Đảng bộ huyện Bắc Mê đẩy mạnh, trở thành giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 12/10/2021 của ban Tổ chức Tỉnh ủy một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ huyện Bắc Mê đã ban hành kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 15/02/2022 về triển khai thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn số 02-HG/BTGHU, ngày 28/02/2022 về việc về việc xây dựng, quản lý, sử dụng “Tủ tài liệu Chi bộ”; “Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hình ảnh các đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Mê nghiên cứu tài liệu từ Tủ sách, tủ tài liệu chi bộ

Việc xây dựng tập hợp, lưu trữ, quản lý và phổ biến các tài liệu, sách, báo của Đảng tại Chi bộ; các tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc đời, thân thế của Người. Giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên vận dụng đúng chủ trương, đường lối để giải quyết công việc, vận dụng trong thực tiễn ở địa phương cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời luôn nêu cao ý thức học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Nhờ trang bị tủ sách chi bộ và tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu mà nhiều chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông báo kịp thời tình hình thời sự trong nước, quốc tế, của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Quán triệt kịp thời các văn bản, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác điều hành sinh hoạt chi bộ của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả, đã xác định được nội dung trọng tâm cần trao đồi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đúng quy định theo. Các ý kiến của đảng viên tham gia tại cuộc họp nghiêm túc, cầu thị khi tự phê bình và phê bình, mang tính chiến đấu, tính xây dựng cao.

Hình ảnh đảng viên Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện sử dụng tủ sách, tủ tài liệu chi bộ

Lan tỏa làm theo lời Bác

Với các đầu sách tại “Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các chi, đảng bộ rất phong phú, đa dạng,  các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, bao gồm sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những câu chuyện kể về Người; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh; sách viết về những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Các ấn phẩm trong tủ sách có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, về tư tưởng của Người, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Trần Thảo, Huyện ủy Bắc Mê


Tác giả: Trần Thảo
Thống kê truy cập
Hôm nay : 990
Hôm qua : 2.119
Tháng 05 : 68.465
Năm 2024 : 367.879