A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Chiều 12.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy – HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; ban hành chỉ thị, chương trình hành động và hướng dẫn tổ chức triển khai. Theo đó, trong năm 2024, UBND tỉnh giao 36 chỉ tiêu, kế hoạch cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH; trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.460 tỷ đồng; thu hút khách du lịch đạt 3,2 triệu lượt; giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân đạt 63 triệu đồng/ha đất canh tác; tỷ lệ đô thị hóa 25,2%; tỷ  lệ hộ nghèo giảm 4,4%, tương ứng với mức giảm 7.821 hộ. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra 14 giải pháp chủ yếu: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của năm 2023; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần sớm giao và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT  - XH; phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển KT – XH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chuyển đổi số toàn diện gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao việc UBND tỉnh tổ chức hội nghị sớm, nghiêm túc. Đồng chí cho rằng, những kết quả đạt được trong năm 2023 rất đáng ghi nhận, cho thấy kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh phù hợp, nhiều chỉ tiêu KT – XH đạt và vượt kế hoạch; song khó khăn phía trước còn nhiều nên không được chủ quan mà cần nhìn thẳng vào sự thật, hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục tình trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp ngừng sản xuất, thu hẹp quy mô; chưa xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh; chưa thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu nông sản, cải tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Chất lượng giáo dục – đào tạo thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; tình trạng thiếu giáo viên chưa giải quyết dứt điểm, nhất là giáo viên tiếng Anh, Tin học; đội ngũ quản lý giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng đào tạo nghề còn thấp; chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2024 là năm quyết định thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; do đó, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, chủ động, nỗ lực triển khai các giải pháp có tính khả thi cao để hoàn thành các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; nỗ lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chung là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Triển khai tích cực giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư để vừa đảm bảo tiến độ giải ngân vừa đảm bảo chất lượng các công trình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm xây dựng Nông thôn mới theo quan điểm lấy đời sống người dân làm thước đo kết quả; phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị thành phố Hà Giang, trung tâm các huyện.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công vụ, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện tinh giản viên chức. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nâng cao vai trò người đứng đầu; thúc đẩy tính sáng tạo trong thực thi công vụ. Quan tâm khuyến khích, động viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhưng cần nghiêm túc xử lý cán bộ vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm. Quyết liệt trong nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang; bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và giảm nghèo bền vững. Tăng cường lãnh đạo, củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu “diễn biến hoà bình", hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời các vấn đề thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đầu tư công năm 2024; hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2024; đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong phát triển KT – XH năm 2024. Đồng thời nêu rõ: Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát KT – XH năm 2024 đó là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện 3 đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển mạnh du lịch theo hướng bền vững; quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị hàng hoá chất lượng cao. Tích cực tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; cải cách hành chính, chuyển đổi số. Bảo đảm QP – AN, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón phát động, kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón phát động, kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần quyết tâm chính trị cao, thống nhất tư tưởng và hành động trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đột phá chiến lược, các chương trình, đề án, phương án, kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị, các sở, ban, ngành tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. UBND các huyện, thành phố tập trung tham mưu cho cấp ủy và HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết để lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2024 đảm bảo kịp thời, sát tình hình thực tế địa phương. Sớm tổ chức giao chỉ tiêu KT – XH cụ thể cho các xã, phường, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị các ngành, địa phương nỗ lực cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị các ngành, địa phương nỗ lực cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển KT - XH. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược, như: Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang; cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B); đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178)... Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm; các chương trình hỗ trợ, chương trình tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn để có giải pháp hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn để có giải pháp hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 rất quan trọng; do đó, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ về tình hình và yêu cầu đặt ra; chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, đổi mới tác phong làm việc, sâu sát cơ sở; nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 847
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.813
Năm 2024 : 462.199