A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023

Sáng 27.12, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khai mạc hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khai mạc hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, với tinh thần thi đua yêu nước theo chủ đề: “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023”, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung đổi mới, thiết thực, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Chung tay vì người nghèo - không để lại ai ở phía sau”; “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang”... Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát động phong trào thi đua năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát động phong trào thi đua năm 2024.

Đồng chí vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng Chương trình phát động thi đua năm 2024.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng Chương trình phát động thi đua năm 2024.

Trong năm, có 33 tập thể, cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, gồm: Huân chương Lao động các hạng; Cờ thi đua, Bằng khen; 3.466 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, gồm: Cờ Thi đua, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen,  Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” và các danh hiệu cao quý khác…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã chia sẻ giải pháp, mô hình sáng tạo hiệu quả trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực như: Giải pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương; giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện sản xuất kinh doanh; giải pháp dạy tốt - học tốt; những kết quả nổi bật trong xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Cờ thi đua cho các tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho các tập thể.

Cũng tại hội nghị, ngành Nội vụ đã công bố Quyết định phê duyệt kết quả CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, đối với các sở, ban, ngành có 2/20 đơn vị xếp loại Xuất sắc, 13/20 xếp loại Tốt; 5/20 xếp loại Khá. Đối với UBND các huyện, thành phố có 7/11 đơn vị xếp loại Tốt, 4/11 đơn vị xếp loại Khá.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024” với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.460 tỷ đồng; thu hút 3,2 triệu lượt khách du lịch; tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 308 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%; thực hiện tốt công tác CCHC (PAR Index) của tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối giao ước thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối giao ước thi đua.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và trách nhiệm, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác khen thưởng phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan toả trên địa bàn toàn tỉnh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thưởng cho huyện Bắc Quang đơn vị đạt giải Nhất; huyện Quang Bình đạt giải Nhì phong trào thi đua năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thưởng cho huyện Bắc Quang đơn vị đạt giải Nhất; huyện Quang Bình đạt giải Nhì phong trào thi đua năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối giao ước thi đua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối giao ước thi đua.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhau hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động năm 2024...

Nhằm thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND 11 huyện, thành phố đã tiến hành Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 với Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc khối các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc khối các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc khối các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc khối các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao Cờ thi đua cho 7 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng giải Nhất công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Quang; giải Nhì công trình phúc lợi trị giá 350 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quang Bình; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 24 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Tặng Bằng khen cho 71 tập thể, 58 cá nhân và 33 hộ gia đình thuộc khối thi đua các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc khối thi đua các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc khối thi đua các huyện, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm với các huyện, thành phố Ký kết Giao ước thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm với các huyện, thành phố Ký kết Giao ước thi đua.

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị cần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các sở, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc khối thi đua các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc khối thi đua các huyện, thành phố.

Tin, ảnh: Phi Anh


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.056
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.537
Năm 2024 : 559.883