A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy

CTTBTG - Sáng 24.8, tại huyện Bắc Mê, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí: Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện, Thành ủy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoạt động KVPT và công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu II và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong suốt nửa nhiệm kỳ qua. UBKT Đảng uỷ Quân sự tỉnh và UBKT các Huyện, Thành ủy đã phối hợp tham mưu, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư các Huyện, Thành ủy đã thảo luận, nêu những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương như: Chế độ cung cấp thông tin, trao đổi tình hình giữa các cơ quan chức năng của Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện, Thành ủy; việc xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT huyện, thành phố, trọng điểm về quốc phòng, chốt dân quân xã biên giới và nhà làm việc cho quân sự, công an cấp xã tiến độ còn chậm; việc giải quyết các tồn đọng liên quan đến đất quốc phòng còn kéo dài; bố trí, sử dụng, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã về năng lực, trình độ, kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, địa phương còn hạn chế; nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên ở một số địa phương gặp khó khăn…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại hội nghị

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kết quả về công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện, Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các ý kiến thảo luận của các Huyện, Thành ủy… phát biểu kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng “Phát triển KT-XH là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Vì vậy, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện, Thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoạt động KVPT và công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với các Huyện, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các LLVT tuyệt đối kiên định mục tiêu, quan điểm, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận của BCH T.Ư, của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đảm bảo sự kết hợp đồng bộ giữa quốc phòng – an ninh với kinh tế quốc phòng – an ninh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ các cấp. Nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập và đảm bảo an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh như cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai đồng bộ xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Chú trọng công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại với các địa phương của nước láng giềng để gắn đối ngoại với phát triển kinh tế, đối ngoại nhân dân với đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Piên Phủ; 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 – 2029.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.447
Hôm qua : 2.611
Tháng 07 : 64.322
Năm 2024 : 569.668