A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đối thoại với cán bộ, đảng viên trẻ trong Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 11.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên trẻ trong Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Quang cảnh buổi đối thoại
Quang cảnh buổi đối thoại
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi với các đảng viên trẻ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi với các đảng viên trẻ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đảng viên trẻ trong Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị và mong muốn đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy thông tin những chủ trương, định hướng của tỉnh về những vấn đề như: Công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Giải pháp quy hoạch cấp ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành phố trong đội ngũ đảng viên trẻ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Giải pháp để bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trước những tác động của văn hóa độc hại, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc trên mạng xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; bố trí sắp xếp việc làm trong đơn vị sự nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên trẻ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên trẻ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Tiếp thu những ý kiến của các đảng viên trẻ, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao sự quan tâm của các đảng viên trẻ đến các vấn đề lớn của tỉnh như: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác chuyển đổi số, sắp xếp việc làm; việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, con người Hà Giang…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến trao đổi với các đảng viên trẻ.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến trao đổi với các đảng viên trẻ.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới trao đổi với các đảng viên trẻ.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới trao đổi với các đảng viên trẻ.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới các đảng viên trẻ về những chủ trương, định hướng của tỉnh đối với từng lĩnh vực trong thời gian tới. Về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện công tác tổ chức cán bộ và xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số là quan trọng, là khâu đột phá trong công tác cán bộ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chưa có sự kế thừa ở các cấp, các ngành; công tác theo dõi, phát hiện, chọn lọc để đưa vào quy hoạch còn hạn chế… Vì vậy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số cố gắng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để kế thừa, bù đắp cho sự thiếu hụt trên; hiện tỉnh đã có Đề án xây dựng đội ngũ tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng trao đổi với các đảng viên trẻ.
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng trao đổi với các đảng viên trẻ.

Về việc quy hoạch đội ngũ đảng viên trong Khối Cơ quan – Doanh nghiệp trở thành cấp ủy viên Đảng bộ các huyện, thành phố, Quyền Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng quy hoạch theo hướng “động và mở”, không khép kín, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ các huyện, thành phố có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tình hình mới.

Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, con người Hà Giang; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh ta xác định coi văn hóa là động lực để phát triển KT-XH; tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng thực hiện việc đưa văn hóa truyền thống vào giáo dục tại các trường học; tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh với quy mô lớn, sắp tới sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa con người Hà Giang để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang cả về vật thể và phi vật thể…

Đảng viên trẻ Sở Văn hóa, TT&DL nêu đề xuất, kiến nghị tại buổi đối thoại.
Đảng viên trẻ Sở Văn hóa, TT&DL nêu đề xuất, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cán bộ, đảng viên trẻ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tự tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH, bảo vệ AN-QP; tự tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Là nòng cốt đi đầu, có bản lĩnh, dũng cảm, kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phải thường xuyên tuyên truyền, kiên quyết, kiên trì, với phương châm “mỗi ngày đăng một tin tốt, một câu chuyện đẹp” làm cho môi trường thông tin trên mạng tốt hơn, đẹp hơn…

Qua gợi ý của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy, các đảng viên trẻ đã trao đổi thêm về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực tế tại cơ quan, đơn vị mình; vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu và hứa sẽ có biện pháp chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế các đảng viên nêu.

Đảng viên trẻ Tỉnh đoàn Hà Giang trao đổi tại buổi đối thoại.
Đảng viên trẻ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao đổi tại buổi đối thoại.

Kết luận buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên trẻ phải luôn nỗ lực, cố gắng, khẳng định bản thân mình.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Buổi đối thoại là dịp để cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên trẻ liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh. Qua tiếp xúc, đối thoại kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ trong Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trong quá trình thực hiện chức trách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp thời gian tới nghiên cứu thành lập CLB cán bộ, công chức, đảng viên trẻ trong Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi sáng tạo trong cán bộ, công chức, đảng viên trẻ, chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thi đua lao động, sản xuất… Cán bộ, công chức, đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ kế thừa trong tương lai.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 149
Hôm qua : 2.432
Tháng 06 : 68.818
Năm 2024 : 481.204