A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới, có đông đồng bào dân tộc. Trong thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định được vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị; với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân - lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những nét nổi bật của sức mạnh khối đại đoàn kết những năm qua là sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, an sinh xã hội được đảm bảo, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

bảo, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón dự Ngày hội đại đoàn kết năm 2023 tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón dự Ngày hội đại đoàn kết năm 2023 tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.

Thực tế cho thấy, MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tốt tinh thần đoàn kết, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”... Tính đến tháng 11 năm 2023, Ban vận động  Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được trên 7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 89 căn nhà “Đại đoàn kết”; trao tặng 82.492 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm thực hiện. MTTQ các cấp đã tổ chức thăm hỏi, động viện, hỗ trợ 148 triệu đồng cho các hộ gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn (cấp tỉnh hỗ trợ 85 triệu đồng; cấp huyện 63 triệu đồng); thông qua công tác cứu trợ, MTTQ đã phát huy tốt vai trò cầu nối, củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cùng với nhân dân thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cùng với nhân dân thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào dịp tháng 11 hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chính quyền cùng cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tất cả các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày hội là dịp để tổng kết, biểu dương các khu dân cư tiên tiến xuất sắc, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích; các tổ chức thành viên cũng phát động nhiều phong trào thi đua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực đi vào chiều sâu. Từ các phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế -  giảm nghèo, làm đường dân sinh, làm đường đại đoàn kết...

Cùng với các nguồn hỗ trợ, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào thi đua; phối hợp thống nhất các cơ quan, tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, sáng chế, áp dụng khoa học, công nghệ vào công việc, trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 114 cuộc đối thoại với nhân dân; có hơn 8.000 lượt người tham dự và đóng góp ý kiến, kiến nghị về phát triển KT-XH, chế độ, chính sách và trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh… MTTQ các cấp đã kịp thời tiếp thu, lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội luôn được đổi mới và phát huy hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân… Trong năm 2023, MTTQ các cấp đã chủ trì và phối hợp giám sát được 372 cuộc, trong đó cấp tỉnh chủ trì giám sát 6 cuộc, tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội được 20 cuộc; cấp huyện giám sát 52 cuộc; cấp xã giám sát 317 cuộc, nội dung giám sát tập trung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Qua giám sát, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những ý kiến, góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được chính quyền cùng cấp tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các kiến nghị của MTTQ; phối hợp trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ngoài ra, MTTQ phối hợp với các ngành,  cấp, tổ chức thành viên triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố duy trì thường xuyên hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm và tổ chức các đợt tuyên truyền, đối thoại sâu rộng trong nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… với 2.970 người tham dự. Phối hợp với lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn đường biên, mốc giới, không xuất, nhập cảnh trái phép.

Năm 2024, là năm diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, bắt đầu của một nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh Hà Giang quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong công tác gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong việc động viên và phát huy nội lực to lớn trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Mở rộng, nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vàng Seo Cón 

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 145
Hôm qua : 5.037
Tháng 05 : 84.543
Năm 2024 : 383.957