A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khởi sắc trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Quản Bạ.

CTTBTG - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (MTQG XDNTM) là chương trình có trọng tâm, xuyên suốt của BCH TW về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân tại vùng nông thôn. Từ ý nghĩa đó, trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền huyện Quản Bạ luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình XD NTM trên nền tảng vững chắc là sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân.

Thực hiện chương trình MTQG XD NTM tại huyện, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện chỉ đạo và giao cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các ngành thành viên BCĐ huyện, UBND; Ban hành trên 120 văn bản các loại để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về chương trình NTM, trọng tâm là các nội dung thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Ban chỉ đạo huyện đã phân công các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể phụ trách từng nội dung, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thôn, hộ gia đình thực hiện đảm bảo có hiệu quả theo đúng chủ trương của tỉnh, huyện.

Trong năm 2023 đã chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp chợ, các hội nghị, các buổi họp thôn được 328 buổi với trên 58.000 lượt người nghe, đưa 1.012 tin, bài, phóng sự, tổ chức 12 buổi ra quân hướng về cơ sở với trên 12.580 người tham gia, tổ chức các buổi diễn văn hoá, văn nghệ quần chúng được 132 buổi, phục vụ khoảng 45.000 lượt, trên 500 lượt phổ biến văn bản trên hệ thống loa phát thanh…  Thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm các xã đã tổ chức vận động nhân dân hiến trên gần 40.000m2, đóng góp gần trên 3.700 ngày công lao động, mở mới trên 4.700m đường, xã hội hoá đóng góp trên 3 tỷ đồng.

Trung tâm xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ góc nhìn từ trên cao

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện có 65 sản phẩm đã được hoàn thiện mã số, mã vạch, mã QR và tem chống hàng giả cho các sản phẩm tham gia chương trình OCOP của huyện. Một số cơ sở sản xuất, HTX tích cực ứng dụng công nghệ vào sản xuất, việc liên kết trong tiêu thụ sản phẩm cũng từng bước được tháo gỡ khó khăn, vươn ra các thị trường ngoài tỉnh. Chương trình phát triển du lịch nông thôn có bước đột phá, huyện đã quy hoạch thêm các tuyến du lịch nội huyện như: Làng văn hoá du lịch cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ; Khu du lịch H’Mông village xã Đông Hà, HTX dệt lanh Lùng Tám, Cán Tỷ, Khu du lịch Thạch Sơn Thần, Hoa đào tại thôn Vàng Chá Phìn, Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan.

Cùng với đó, huyện triển khai có hiệu quả trong việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, giảm công lao động như: Hệ thống tưới phun mưa cho cây nông nghiệp, mô hình nhân giống cây Hồng không hạt, chè Shan tuyết, ứng dụng trong ghép cải tạo cây ăn quả ôn đới, ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho đàn bò. Trong năm 2023, bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các xã tại huyện, từng chỉ tiêu, tiêu chí trong thực hiện chương trình NTM đều được thực hiện đạt được một số kết quả. Đối với 10 tiêu chí là chỉ tiêu của tỉnh giao cho huyện, đến nay đã thực hiện hoàn thành 6/10 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt huyện đăng ký đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2024. Tiêu chí thôn Nông thôn mới, huyện được giao triển khai thực hiện 21 tiêu chí tại 16 thôn của 8 xã, đến nay thực hiện 25/21 tiêu chí, đạt 119% KH.

Bộ tiêu chí xã NTM theo quyết định 1174 của UBND tỉnh, toàn huyện đã đạt 141 tiêu chí, tăng 7 tiêu chí so với năm 2022 tại các xã Thanh Vân, Tả Ván, Cao Mã Pờ, Bát Đại Sơn, Cán Tỷ, Thái An bình quân đạt 11,75 tiêu chí/ xã. Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo quyết định 1175 của UBND tỉnh trong năm tăng 4 Tiêu chí gồm: xã Quyết Tiến (TC4 Điện, TC7 cơ sở hạ tầng nông thôn), xã Quản Bạ (TC16 tiếp cận pháp luật), xã Đông Hà (TC4 Điện) nâng tổng số tiêu chí nâng cao được 17/57 tiêu chí, đạt 30%. Bộ tiêu chí thôn NTM theo quyết định 1177 của UBND tỉnh, dự kiến đến năm 2025 huyện phấn đấu có 44 thôn đạt chuẩn NTM với tổng số 528 tiêu chí, qua đánh giá hiện nay 44 thôn đã đạt 311/528 tiêu chí, đạt 59% KH.

Trong thực hiện Khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng NTM, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp đã đăng ký và thực hiện thêm được 14 khu dân cư kiểu mẫu với 104 hộ tham gia, nâng tổng số khu dân cư kiểu mẫu của huyện đang thực hiện lên 27 khu dân cư với 182 hộ tham gia; Thực hiện cải tạo 182 vườn hộ, 43 chuồng trại, xã hội hoá, lắp đặt điện chiếu sáng tại khu dân cư kiểu mẫu được 18 tuyến, 290 cột, bóng là trên 500 triệu đồng; 05 khu dân cư đã lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát. Hàng tuần các thôn vận động nhân dân tham gia chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa tại khu dân cư kiểu mẫu thu hút trên 6.500 công. Tiêu biểu như xã Cán Tỷ, xã Lùng Tám, xã Quyết Tiến, xã Cao Mã Pờ.

Về thực hiện tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp, 13 xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện, mỗi tuyến có chiều dài tối thiểu 300m. Hàng tuần các hộ gia đình, nhóm hộ tại khu vực thực hiện công tác vệ sinh, khơi thông cống rãn, cắt tỉa hàng rào xanh với trên 8.300 lượt người tham gia. 13/13 xã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đạt theo tiêu chí Sáng, 13/13 xã, thị trấn thực hiện đạt tiêu chí xanh. Tuy nhiên về tiêu chí Môi trường sạch, đẹp 13/13 xã chưa đạt tiêu chí này, các xã chưa tiến hành cắm biển đối với các tuyến đường.

Các xã đã tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công quét dọn, tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn. Xã hội hoá lắp đặt điện chiếu sáng nông thôn được 18 tuyến đường với 216 cột, bóng với kinh phí gần 400 triệu đồng. Cùng với đó Mô hình Camera an ninh tiếp tục được triển khai lan tỏa sâu rộng, toàn huyện hiện có 339 Camera an ninh đang hoạt động ổn định, 93/339 camera được lắp đặt tại các thôn, khu vực đường công cộng khu đông dân cư, còn lại lắp đặt tại trụ sở xã, thị trán, các trường học, trạm y tế. 84/107 thôn, bản được sử dụng mạng Internet.

Trong năm 2023 nguồn vốn Chương trình MTQG XN NTM của huyện Quản Bạ được gia là 2 tỷ 665 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư là 2 tỷ 305 triệu, tiến độ giải ngân đạt 67,5%, đã thực hiện khởi công 05 hạng mục công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp Trung Ương. Nguồn vốn sự nghiệp đã giải ngân đạt 58,4%.

Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình MTQG XD NTM của huyện Quản Bạ trong năm 2023 thật khả quan và đáng mừng. Đã khẳng định và cho thấy những chủ trương đúng đắn, ưu việt và có tầm nhìn của huyện Quản Bạ; Sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của các cấp, các ngành huyện và các xã, thị trấn trong triển khai, thực hiện; Nhận thức, tư duy của chủ thể thực hiện và hưởng lợi là người dân đã được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả từ đó giúp các xã nhận thấy những ưu điểm để phát huy và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để có giải pháp khắc phục. Ban giám sát cộng động phát huy được trách nhiệm, qua đó thể hiện tốt vai trò chủ thể của người dân và tích cực tham gia trong xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, để người dân thực sự là chủ thể của chương trình XD NTM theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi". Trong năm 2024, chương trình MTQG về XDNTM sẽ được huyện Quản Bạ đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, trọng tâm để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu chung “ Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG XD NTM năm 2024 theo chủ trương chung, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong xây dựng Nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, bền vững hoàn thành chỉ tiêu đề ra góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT- XH phù hợp; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn với phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; Xã hội Nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường được bảo vệ, quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững”.

Bài, ảnh: Hoàng Chính- Quản Bạ


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.161
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.710
Năm 2024 : 471.096