A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khát vọng Việt Nam vươn tầm thời đại

CTTBTG - Để thực hiện khát vọng tìm ra con đường giải phóng dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân, Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả đời mình, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã vượt qua mọi gian nan, đi khắp năm châu, bốn biển và đã tìm được lý luận cách mạng trong “Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin kết hợp với thực tiễn của thắng lợi Cách mạng Tháng 10 Nga, vận dụng vào nước ta, tìm ra con đường và mục tiêu cách mạng: “Làm cách mạng tư sản dân quyền, cách mạng thổ địa, tiến lên chủ nghĩa cộng sản”; phải làm sao để cho ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng được ấm no hạnh phúc.

Hệ thống đường cao tốc được phát triển kết nối các vùng, miền để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hệ thống đường cao tốc được phát triển kết nối các vùng, miền để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh: nguồn internet

Hồ Chí Minh tìm được chân lý giải phóng dân tộc không chỉ đối với dân tộc mình mà còn cho các dân tộc bị áp bức, nô lệ trên thế giới. Người quyết tâm bằng mọi cách thực hiện cho được chân lý đó. Muốn thế, trước tiên phải có đảng theo học thuyết đảng kiểu mới của V.I.Lênin và chỉ có chiến đấu dưới ngọn cờ của đảng thì cách mạng mới thành công. Người đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp vào năm 1920 và chuẩn bị mọi điều kiện để Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3.2.1930. Từ đó bằng sự tiếp thu có chọn lọc và lòng yêu nước nồng nàn, với tầm nhìn thời đại, Hồ Chí Minh đã tìm cách truyền bá lý tưởng cách mạng, biến thành hành động cách mạng cho lớp lớp chiến sĩ tiên phong chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản; tập hợp được triệu người như một, đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tạo nên sức mạnh vô biên, vượt qua mọi chông gai, trở ngại trên con đường thực hiện khát vọng vĩ đại giải phóng dân tộc.

Từ trong nô lệ, một nước nhỏ bé, không có tên tuổi trên địa cầu dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vùng lên làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, lật đổ ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp. Rồi kháng chiến thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, nêu tấm gương về con đường giải phóng khỏi ách thuộc địa cho các dân tộc bị áp bức, nô lệ đứng lên kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân.

Với khát vọng: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Nhân dân Việt Nam đã đứng lên chiến đấu chống đế quốc Mỹ, vào thời điểm mà cả thế giới đều sợ Mỹ, ngay cả trong bạn bè có người khuyên không nên đối đầu với Mỹ. Nhưng Việt Nam vẫn quyết đánh và đã “đánh cho Mỹ cút”. Thực hiện khát vọng thu giang sơn về một mối, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, mở ra kỷ nguyên mới và thời đại hòa bình, tiến bộ xã hội cho nhân loại.

Nước nhà được thống nhất nhưng vẫn còn họa ngoại xâm, nước ta dù bị bao vây cấm vận, dù Liên Xô và phe XHCN sụp đổ, Việt Nam vẫn vững tin vào con đường đã chọn, với khát vọng vươn lên không chịu khuất phục Đảng ta đã tìm ra đường lối đổi mới.

Quá trình thực hiện đường lối đổi mới, với sự tìm tòi, sáng tạo mang tầm thời đại, Việt Nam đã vững bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hòa nhập với bạn bè quốc tế, đưa đất nước phát triển để có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hiện nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia, trong đó có 30 nước là đối tác chiến lược; được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hiệp quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đi lên theo con đường XHCN, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Có thể nói đây là sự đột phá mới của khát vọng Việt Nam đối với nhân loại và thời đại. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được bạn bè quốc tế yêu mến, quý trọng, Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres khi thăm Việt Nam đã ca ngợi: “Việt Nam là tấm gương vô cùng đặc biệt, là hình mẫu thành công cho các quốc gia về mang lại lợi ích cho con người”.

Từ thực tế hơn 35 năm đổi mới và cuộc chiến đấu chống đại dịch Covid-19, rồi trước cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu đã chứng minh bản chất nhân văn, đường lối đúng đắn của Đảng ta. Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, Việt Nam vẫn vững bước vượt qua, đưa đất nước phát triển toàn diện, kinh tế vĩ mô ổn định, có tốc độ tăng trưởng đứng tốp đầu khu vực và thế giới.

Đón Xuân, chào năm mới và kỷ niệm 93 năm ra đời của Đảng quang vinh, tự hào với những thành tựu đất nước đã đạt được, tiếp tục sự nghiệp đổi mới vững tin với: “Khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí quyết tâm chiến đấu cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới” như khẳng định Đại hội XIII của Đảng. Việt Nam tiếp tục phát triển theo mục tiêu đã đề ra trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng quang vinh đã chọn, vì sự nghiệp độc lập dân tộc và CNXH, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đưa nước nhà “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

TS. Đặng Duy Báu


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.560
Hôm qua : 5.178
Tháng 06 : 31.221
Năm 2023 : 530.294