A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 7/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội thảo có lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị huyện Quản Bạ.

 

 

Quang cảnh hội nghị

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" với những phân tích biện chứng, lập luận chặt chẽ, sắc bén, lý giải sâu sắc, thấu đáo nhiều câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tác phẩm đã nêu bật những giá trị cốt lõi về đường lối lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, sự đúc kết về mặt lý luận dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn sự nghiệp cách mạng Việt Nam, mang giá trị định hướng chiến lược lâu dài của Đảng ta.

Hội thảo là diễn đàn để cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện có dịp nghiên cứu, phân tích sâu sắc thêm quan điểm, chủ trương của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; từ đó, vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Lương Nghĩa (BTGTU)


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.801
Hôm qua : 2.525
Tháng 02 : 38.087
Năm 2024 : 93.889