A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

CTTBTG - Chiều ngày 20.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì hội nghị: đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền; khoa giáo và các cơ quan phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyên ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện, thành phố; Trưởng, phó phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp của các ngành, các cấp ủy địa phương trong tỉnh, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ phát sinh trên các lĩnh vực tuyên giáo và đạt nhiều kết quả quan trọng, như: Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Biên soạn và tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng việc tổ chức thành công 04 cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phối hợp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2022; phát động Giải Báo chí của Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng năm 2022; Cuộc thi xây dựng video clip đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương truyền thông về Hà Giang. Quyết liệt, sáng tạo thực hiện chuyển đổi số toàn bộ quy trình nghiệp vụ công tác tuyên giáo thông qua Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, như: Số hóa tư liệu lịch sử đảng, truyền thống các ngành dưới dạng sách điện tử; đăng tải các các chỉ thị, nghị quyết… của Trung ương, của tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy tích hợp trên Cổng thông tin điện tử; triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội, khảo sát trực tuyến; tổ chức tổng hợp số liệu báo cáo và tiếp nhận thông tin, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử; thực hiện số hóa tài liệu, sử dụng mã QR-Code (không sử dụng văn bản giấy) trong các hội nghị, cuộc họp của tỉnh, của ngành…

Ảnh: Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức Ngành tuyên giáo của tỉnh đã đạt được trong năm 2022; khẳng định vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” của ngành; góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo cơ sở vững chắc trong việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế thiếu sót để ngành tuyên giáo cần tập trung bàn, đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, đồng chí đề nghị toàn ngành tuyên giáo tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau:

Thứ nhất, tích cực đổi mới nội dung, hình thức trong tham mưu việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, gắn với kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với việc thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn việc tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời, có chất lượng.

Thứ hai, tuyên truyền kịp thời tạo sự lan tỏa sâu rộng những sự kiện quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2023, đảm bảo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng; tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các cơ quan báo chí của tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí của các tỉnh bạn; qua đó thực hiện thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá về Hà Giang; tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản, di tích, di sản thế giới UNESCO, di tích quốc gia, di tích lịch sử cách mạng, các di sản văn hóa tiêu biểu đặc trưng của các dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ ba, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý cùng cấp; tham mưu kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng”, nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ các quy định của Nhà nước trong sinh hoạt tin ngưỡng tôn giáo; kiên quyết đấu tranh những hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội và các loại tội phạm.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là ở cấp huyện, xã; nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường biểu dương, tuyên dương người tốt, việc tốt, tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân.

Thứ năm, đấu tranh, cảm hóa, uốn nắn, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, loại bỏ các quan điểm và hành động sai trái với chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” mất phương hướng và lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng về tương lai và những giá trị của chủ nghĩa xã hội; không có động lực tu dưỡng, rèn luyện giảm sút ý trí chiến đấu quên đi trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trước Đảng, trước nhân dân; có biểu hiện giao động về tư tưởng, chính trị chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước không nghiêm; làm việc hình thức, chiếu lệ, phát ngôn viết, đăng tải tán phát thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thể hiện thái độ hành động gây mất đoàn kết trong nội bộ, trong cơ quan, đơn vị; tác động lôi kéo vào các hoạt động phức tạp, tham gia các tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp, biên soạn, ký tên, kiến nghị, thư ngỏ, …bộc lộ những lệch lạc trong nói và viết sáng tác, biểu diễn, hoạt động văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu khoa học thể hiện bất mãn quan điểm không đúng đắn, cực đoan, trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn các giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Đổi mới, linh hoạt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực chuyển đổi số trong ngành Tuyên giáo; nâng cao hiệu quả công tác lý luận, báo chí, dư luận xã hội; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình; giải pháp nhân rộng các mô hình hay, các làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác…

Ảnh: Thừa quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ảnh: Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ảnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

Tại Hội nghị đã công bố, trao các các quyết định khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 13 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh 5 năm (giai đoạn 2018 - 2022).

Lê Thanh Quỳnh, BTG Tỉnh ủy


Tác giả: Lê Thanh Quỳnh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 118
Hôm qua : 2.681
Tháng 12 : 13.206
Năm 2023 : 1.280.468