A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI

Chiều 14.3, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023). Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

 

Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI: các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, sắp xếp kiện toàn bảo đảm về số lượng, có chất lượng cao, đủ sức lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) được thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp động, phối hợp của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sỹ quan chỉ huy lực lượng vũ trang có sự chuyển biến tích cực, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, XVII kết hợp chặt chẽ với tăng cường bảo đảm QP-AN và đối ngoại, nhất là khu vực biên giới, các địa bàn trọng yếu. Các lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng theo hướng “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Cùng với đó, công tác đối ngoại của tỉnh được tăng cường với các hoạt động diễn ra đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bế mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bế mạc hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Giang đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI. Để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đồng chí yêu cầu: Trước hết tỉnh Hà Giang cần quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến quân sự, quốc phòng. Luôn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quân sự, quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, đạo đức, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Hà Giang cần tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường tiềm lực QP-AN, ngang tầm với nhiệm vụ. Quan tâm công tác đối ngoại. Nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Luôn gắn kết chặt chẽ giữa phát triển KT-XH nhanh, bền vững với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng lực công an nhân dân địa phương từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tuyệt đối kiên định mục tiêu, quan điểm, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành T.Ư, của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam; Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; đảm bảo sự kết hợp đồng bộ giữa quốc QP-AN với kinh tế, kinh tế với QP-AN. Hà Giang là tỉnh biên giới, miền núi do đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới rất quan trọng. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của T.Ư Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, sự phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tự lực, tự cường của Nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Giang giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, vững về an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, mảnh đất địa đầu, cực bắc của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023).


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.302
Hôm qua : 3.553
Tháng 04 : 4.854
Năm 2023 : 177.668