A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều 23.1, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thảo luận, ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030; đồng thời cho ý kiến vào các dự thảo chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (khóa XIII): Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, chương trình đảm bảo khách quan, toàn diện, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, để từ đó đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn; thảo luận kỹ hệ thống các chỉ tiêu, cân nhắc kỹ nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự thảo nghị quyết

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự thảo nghị quyết

Sau khi nghe các dự thảo nghị quyết, chương trình, thảo luận tại hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung cho ý kiến, phân tích thêm nhiều yếu tố nhằm khi ban hành các nghị quyết, chương trình đảm bảo khách quan, toàn diện; đồng thời đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Qua nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định: Việc BCH Đảng bộ tỉnh ban hành các nghị quyết sắp tới có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, tạo ra các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa, con người Hà Giang.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng giải thích thêm một số thuật ngữ, những mục tiêu trình bày trong dự thảo nghị quyết, đồng thời định hướng để các đại biểu tiếp tục nghiên cứu những nội dung các nghị quyết của trung ương để cụ thể hóa tại địa phương, sát với thực tiễn. Sau Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến vào các dự thảo gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước 15 giờ, ngày 30.1.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.716
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 67.072
Năm 2024 : 366.486