A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023

CTTBTG - Sáng 09/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 3/2023 với 2185 điểm cầu trên cả nước với hơn 74.000 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo cơ quan Khối Tuyên truyền, Khối Khoa giáo; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh đóng chân trên địa bàn thành phố Hà Giang; lãnh đạo ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo trường Chính trị tỉnh; trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề... Ngoài ra tỉnh Hà Giang đã mở đường cầu trực tuyến đến 11 huyện, thành phố và 50 điểm cầu các xã, phường, thị trấn (của huyện Bắc Quang, Đồng Văn và thành phố Hà Giang).

Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Thượng tướng, PGS, TS. Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”. Về xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là yêu cầu khách quan và mang tính cấp thiết; tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó tập trung xây dựng và thực hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Về những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây, Thượng tướng, PGS, TS. Hoàng Xuân Chiến thông tin, những năm qua, việc triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; là một trong những trụ cột đóng góp quan trọng vào thành công chung của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, quân đội trên trường quốc tế, góp phần quan trọng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền phản ánh đậm nét về các nhiệm vụ: (1) Về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng: Tập trung tuyên truyền thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và các nước tiếp tục được củng cố, tăng cường, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Đối ngoại quốc phòng đa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, có những đóng góp giá trị, góp phần thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao. (2) Tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. (4) Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội. (5) Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Hoàng Quân


Tác giả: Hoang Quân
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.376
Hôm qua : 3.553
Tháng 04 : 4.928
Năm 2023 : 177.742