A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Ngày 1.10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Mặc dù trong 9 tháng năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự quan tâm của Trung ương, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình KT - XH của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp đối với một số hạn chế, yếu kém như: Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa được phát huy. Việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn  ít quan tâm, đối phó. Biểu hiện nể nang, né tránh trong phê bình và tự phê bình; năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ. Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt thấp. Thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc đạt thấp; trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án, công trình. Việc thu hút doanh nghiệp có tiềm năng vào các khu, cụm công nghiệp chưa được quan tâm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm. Hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp, HTX chưa cao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc còn hạn chế. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chưa được triển khai đồng bộ. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, ngành thiếu nhịp nhàng, chưa hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày và báo cáo tình hình phát triển KT - XH 9 tháng do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trong 9 tháng, toàn tỉnh tổ chức 175 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng gắn với sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh với trên 15.000 lượt người tham dự; mở 328 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 30.000 lượt cán bộ, đảng viên; kết nạp mới 1.513 đảng viên. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra trên 2.000 cuộc với 427 tổ chức đảng và trên 2.000 đảng viên và tiến hành trên 2.000 cuộc giám sát đối với 576 tổ chức đảng và gần 2.000 đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2023.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2023.

KT - XH phục hồi tốt, đạt nhiều kết quả nổi bật: Khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) và một số công trình trọng điểm khác; khách du lịch đến tỉnh đạt trên 2,1 triệu lượt người, doanh thu du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng; thành lập và đưa vào hoạt động phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 10.552 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 177.230 ha; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 4.753 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 12.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 226,3 triệu USD; tổng dư nợ tín dụng đạt trên 29.000 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số triển khai đồng bộ; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 51,3%; giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động; an sinh xã hội đảm bảo, QP - AN được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chị bộ và nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; chất lượng kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở; triển khai "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt"; rà soát nguồn kết nạp đảng; chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp để kịp thời điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách; thực hiện hiệu quả xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; thu ngân sách địa phương đạt thấp; sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ, hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực; chính sách hợp đồng tuyển dụng giáo viên, công tác xã hội hóa giáo dục đầu năm học. Tháo gỡ khó khăn trong các dự án ổn định dân cư; thực trạng khai thác khoáng sản, nhu cầu khai thác vật liệu xây dựng thông thường; công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; đầu tư phát triển du lịch, nước sạch, bãi rác cho các huyện vùng Cao nguyên đá; giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Tổ thảo luận số 1.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Tổ thảo luận số 1.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, nhiệm vu trọng tâm: 

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng; triển khai đồng bộ “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; Trong kiểm điểm phải khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ, phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phát huy vai trò các đoàn công tác phụ trách các Đảng bộ huyện, thành phố. Đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024. Tổ chức chất lượng Hội thi “dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Hoàng Hải Lý thảo luận tại hội trường
Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Hoàng Hải Lý thảo luận tại hội trường

Về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN: Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn. Hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) gắn với việc tái định cư, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy định của tỉnh về 3 chương trình MTQG theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành T.Ư; xem xét cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân vốn sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn; tháo gỡ khó khăn việc khai thác vật liệu xây dựng thông thường; đẩy mạnh xây dựng NTM thực chất, hiệu quả. Đồng hành với  doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả kinh tế cửa khẩu. Tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình cải tạo vườn tạp, sớm ban hành Đề án chuyển đổi cây ngô, tạo sinh kế lâu dài cho người dân; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam; quan tâm chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị văn hoá, Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2023 hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác chuẩn bị để BCH  Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về văn hóa; mở rộng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch;  chấn chỉnh công tác xây dựng, bảo vệ cảnh quan trên Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn. Ban hành đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2030, trong năm học 2023 - 2024, tập trung tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ giáo viên để đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá chất lượng học sinh, sắp xếp bố trí lại mạng lưới trường lớp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững, bảo đảm vệ sinh môi trường; chú trọng công tác rà phá bom mìn, vật nổ và tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ. Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình an ninh chính trị, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, phòng, chống các tệ nạn xã hội; tăng cường phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Tin, ảnh: Văn Nghị - Biện Luân


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.036
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.585
Năm 2024 : 470.971