A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động

Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 18 - 19.9. Đại hội đánh giá kết quả hoạt động của các cấp công đoàn (CĐ) tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Để có góc nhìn tổng thể về vai trò của các cấp CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong sự phát triển KT - XH chung của tỉnh và những nhiệm vụ cần thực hiện trong 5 năm tới, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

PV: Kính thưa đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của các cấp Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với sự phát triển KT – XH chung của tỉnh?

Đồng chí Thào Hồng Sơn: Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, sát với tình hình thực tiễn và đã đạt được những kết quả tích cực.

Các cấp CĐ trong tỉnh đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ quan, đơn vị, địa bàn, doanh nghiệp làm trọng tâm, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) tham gia. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững, tay nghề giỏi, có ý thức kỷ luật cao trong công việc, trách nhiệm và nêu gương trong thực thi công vụ; tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhiều sáng kiến và giải pháp kỹ thuật được áp dụng, mang lại hiệu quả trong công việc, giá trị cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước, như phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… được các cấp CĐ triển khai sâu rộng và cụ thể hóa để phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tích cực đi đầu trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; dân vận khéo trong thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh và thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo…

Cùng với đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ được tổ chức CĐ chú trọng thực hiện tốt, đã kịp thời động viên, hỗ trợ các ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ĐV có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn... Vì vậy, đời sống của ĐVCĐ cơ bản được đảm bảo. Trong 5 năm, Chương trình “Mái ấm công đoàn” của tỉnh đã vận động, triển khai hỗ trợ làm nhà cho 246 ĐV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Có thể khẳng định, những kết quả hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần to lớn vào việc phát triển KT - XH của tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

PV: Thưa đồng chí, để tiếp tục là điểm tựa vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò, trong hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, các cấp CĐ tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì trong nhiệm kỳ 2023 – 2028?

Đồng chí Thào Hồng Sơn: Trong 5 năm tới, hoạt động của tổ chức CĐ sẽ có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, các cấp CĐ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp hoạt động của Công đoàn tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trọng tâm là “3 khâu đột phá”, “5 nhiệm vụ trọng tâm” của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, như: Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 10.5.2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 24.8.2021 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 1.5.2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và truyền thống của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam; xây dựng lực lượng ĐVCĐ có bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỷ luật lao động; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động phù hợp với thực tiễn và gắn với kịp thời khen thưởng, biểu dương những điển hình tiên tiến.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ hàng năm; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ làm mục tiêu hoạt động. Đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, thành lập tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp.

Thứ tư, chú trọng công tác tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong ĐV, NLĐ; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu ĐVCĐ ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phóng viên Báo Hà Giang (Thực hiện)


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.264
Hôm qua : 2.163
Tháng 07 : 42.717
Năm 2024 : 548.063