A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác xây dựng Đảng tại xã Sán Sả Hồ huyện Hoàng Su Phì “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”

CTTBTG - Ngày 14-5-1966: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức, năm 1966. Đây là sự đánh giá, khẳng định của Bác về bản chất, nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên và chi bộ trong giai đoạn Đảng ta phát động thực hiện cuộc vận động chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt” và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

         Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

 của Đảng ở Thủ đô Hà Nội (Ảnh tư liệu)

Quán triệt và thực hiện lời Bác dạy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của chi bộ, coi chi bộ là tế bào, là cơ sở của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đó với tư cách vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân. Do vậy, xây dựng chi bộ tốt, đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; làm cơ sở, nền tảng xây dựng Đảng ta xứng đáng với trọng trách là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ xã Sán Sả Hồ huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
Đảng bộ xã Sán Sả Hồ có 14 chi bộ trực thuộc (9 Chi bộ thôn và 5 Chi bộ cơ quan, đơn vị trường học) với 206 đảng viên. Trước đây, các Chi bộ thôn chưa chủ động trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bởi việc sắp xếp lịch sinh hoạt của Chi bộ không thống nhất ngày, giờ sinh hoạt cố định. Khi ấn định được ngày sinh hoạt Đảng, Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ lại tất bật trong việc thông báo thời gian sinh hoạt tới từng đảng viên. Tuy vậy, nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm ăn xa khó có thể sắp xếp công việc để kịp về tham gia sinh hoạt Đảng. Do vậy, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng thường không đảm bảo. Điều đó đồng nghĩa với việc, nhiều đảng viên không kịp thời nắm bắt đầy đủ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở...
Để khắc phục hạn chế trên, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Sán Sả Hồ tổ chức họp bàn, thống nhất lịch sinh hoạt Chi bộ thôn định kỳ vào ngày 20 hằng tháng (nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật thì sẽ tổ chức vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp). Để đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ thôn, Đảng ủy xã Sán Sả Hồ đã phân công 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 5 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách 14 Chi bộ trực thuộc. Nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách các Chi bộ theo Quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Sán sả Hồ khóa XXI. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã được phân công phụ trách các thôn chủ động xuống làm việc với các thôn theo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở đó, không chỉ đảm bảo vai trò, sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng bộ xã trong thực hiện nhiệm vụ mà còn theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc, kiểm tra các thôn thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của năm. Đồng thời, kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy xã nếu có sự việc phát sinh hay vấn đề gây bất bình dư luận. Song song với cách làm trên, tại các Chi bộ còn phân công từng đảng viên phụ trách nhóm, cụm dân cư trong việc đôn đốc các hộ dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở thể hiện qua kết quả hoạt động của chi bộ thôn Cóc Cọc xã Sán sả Hồ trong các năm qua. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, Chi bộ thôn Cóc Cọc xã Sán Sả Hồ có 31 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên cao tuổi. Đồng chí Lù Ngọc Ngương sinh năm 1985 là một trong những bí thư chi bộ thôn trẻ nhất xã, năng động và sáng tạo, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc của chi bộ. Đồng chí và Ban chi ủy chi bộ luôn chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Trước giờ sinh hoạt chi bộ Bí thư Lù Ngọc Ngương luôn đến trước đó 30 phút để kiểm tra lại hệ thống loa máy chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ngay sau đó, các đảng viên Chi bộ thôn đã tập trung đông đủ để dự sinh hoạt. “Đã từ lâu không ai phải nhắc nhở lịch đi sinh hoạt chi bộ nữa, mà đúng vào ngày đã được quy định hàng tháng, các đảng viên tự giác đến theo thói quen thôi”, đồng chí Lù Ngọc Ngương cho biết. Sau mỗi cuộc họp Chi bộ đều có kết luận cụ thể và phân công giao nhiệm vụ cho từng đồng chí cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những người chưa thực sự gương mẫu.

Hình ảnh: Buổi sinh chi bộ thôn Cóc Cọc

Địa điểm quen thuộc là nhà văn hóa cộng đồng của thôn,  Đồng chí Lù Ngọc Ngương đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ đảng ở cơ sở được 5 năm, và cũng chừng ấy năm đồng chí vừa làm tốt vai trò cán bộ cơ sở, vừa phát triển kinh tế gia đình, trở thành một hình mẫu để các đảng viên và người dân noi theo. 
Thực hiện bài toán xóa đói giảm nghèo được Chi bộ  đưa lên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cũng từ thấm nhuần lời dạy của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các đảng viên trong Chi bộ thôn Cóc Cọc luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, trở thành tấm gương mẫu mực cho dân bản noi theo. Bản thân Bí thư Chi bộ Lù Ngọc Ngương là người đầu tiên đi tiên phong làm kinh tế hộ gia đình với mô hình chăn nuôi trâu bò 14 con, lợn 25 con, gia cầm 150 con, thóc 3 tấn/năm, ngô 2 tấn/năm, đậu tương 1 tấn/năm với tổng thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, thôn có nhiều đảng viên là điển hình trong phát triển kinh tế như: đảng viên Nùng Thị Mia mô hình chăn nuôi trâu bò 7 con, lợn 12 con, trồng rau màu hàng hóa, gia cầm 150 con, thóc 4 tấn/năm, ngô 2 tấn/năm, đỗ tương 1 tấn/năm; đảng viên Vương Thị Đưởng mô hình chăn nuôi trâu bò 6 con, lợn 15 con, trồng rau màu hàng hóa, gia cầm 140 con, thóc 2 tấn/năm, ngô 1tấn/năm… mức thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 21 triệu đồng/người/năm.

Hình ảnh: Mô hình chăn nuôi của gia đình Bí thư Lù Ngọc Ngương

Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ thôn luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Chia sẻ về sự đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ, Bí thư Chi bộ thôn Cóc Cọc, Lù Ngọc Ngương cho biết: “Thực hiện sinh hoạt 1 lần/tháng theo Điều lệ Đảng và sinh hoạt thôn 1 lần/tháng nên việc sắp xếp hài hòa giữa công việc nhà nông với sinh hoạt Đảng là việc làm không hề đơn giản. Nhưng cách làm đó nhận được sự đồng thuận cao của mỗi đảng viên khi nhiệm vụ phát triển chung ở cơ sở được thực hiện trôi chảy, vì luôn có sự đồng hành của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã”...

Hình ảnh: Họp thôn, mở và đổ bê tông đường nhóm hộ xây dựng NTM

Hình ảnh: Chi hội Phụ nữ thôn ra mắt Chi hội “5 không 3 sạch xây dựng NTM”
Với những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ thôn Cóc Cọc các chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ đề ra đều được đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện, hoàn thành tốt, kinh tế - xã hội của địa phương có chuyển biến tích cực. Bởi trong họ luôn thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Chi bộ là gốc rẽ của Đảng ở trong quần chúng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt. Vai trò lãnh đạo của chi bộ tốt sẽ bảo đảm giữ vững sức chiến đấu của chi bộ, ngược lại, sức chiến đấu của chi bộ tốt sẽ là động lực thúc đẩy nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ. Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”.
Bài và ảnh: Lý Hà – Ban Tuyên giáo Hoàng Su Phì
 

Tác giả: Lý Hà
Thống kê truy cập
Hôm nay : 116
Hôm qua : 5.037
Tháng 05 : 84.514
Năm 2024 : 383.928