A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh

Sáng 2.1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét và giải quyết các tờ trình của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Phiên họp đã nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày các tờ trình bao gồm: Tờ trình của Sở GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án phát triển trường THPT Chuyên tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; dự thảo Quy chế phối hợp của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang. Văn bản 2624 của Sở Tài chính về dự thảo Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 và công bố công khai dự toán quyết toán ngân sách năm 2024. Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về dự thảo Quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị, sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2024 - 2025. Tờ trình của Sở Nội vụ về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và ban hành Quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh; Quyết định ủy quyền một số nội dung về lĩnh vực Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tổng hợp các ý kiến tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tổng hợp các ý kiến tại phiên họp.

Tờ trình của Sở Nông nghiệp &PTNT về đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại 3 Trung tâm (Khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức, Trung tâm Thuỷ sản, Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng) thành Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tỉnh; Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tỉnh. Tờ trình của Sở Công thương về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23 ngày 8.11.2022 của UBND tỉnh về Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh trình bày các Tờ trình của Sở.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh trình bày các Tờ trình của Sở.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình trình bày các Tờ trình của Sở.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình trình bày các Tờ trình của Sở.

Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Hoàng Hải Lý tham gia ý kiến vào các Tờ trình tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Hoàng Hải Lý tham gia ý kiến vào các Tờ trình tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ nhiều nội dung liên quan đến các Tờ trình nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả khi ban hành và triển khai thực hiện. Cụ thể, làm rõ về mục tiêu và phương thức hoạt động sau khi tổ chức lại các đơn vị trực thuộc sở; phương án và lộ trình thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; quy trình thực hiện phân cấp quản lý bộ máy…

Giám đốc Sở KH&ĐT Lương Văn Đoàn tham gia ý kiến tại phiên họp.

Giám đốc Sở KH&ĐT Lương Văn Đoàn tham gia ý kiến tại phiên họp.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, đồng thời giao các đơn vị chủ trì soạn thảo, các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, sớm hoàn thiện nội dung các tờ trình đảm bảo chất lượng, sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành. Trong đó, Ngành GD&ĐT rà soát phần kinh phí trong việc thực hiện Đề án phát triển trường THPT Chuyên tỉnh giai đoạn 2023 - 2030; Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng thực hiện tự chủ tài chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nội vụ xem xét tổ chức sáp nhập dứt khoát 3 Trung tâm Khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức, Trung tâm Thuỷ sản, Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng đảm bảo tính khả thi cao.

Tin, ảnh: Văn Long


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.399
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.948
Năm 2024 : 471.334