A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Giang biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 31.10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2022. Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và 200 người có uy tín tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Những năm qua, NCUT trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển KT - XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương; là cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; góp phần tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội nghị Biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2020 - 2022 nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ NCUT đối với sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh; tôn vinh NCUT tiêu biểu, xuất sắc; đồng thời là dịp để đánh giá kết quả hoạt động, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm quý báu và thảo luận, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát huy tốt hơn nữa vai trò của NCUT trong thời gian tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Giai đoạn 2020 -2022, toàn tỉnh có 1983 NCUT, thuộc 16 dân tộc. Những năm qua, bằng uy tín, trách nhiệm của mình, đội ngũ NCUT luôn gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham gia các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ NCUT của tỉnh có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trung bình mỗi năm là 3,75%; có 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ NCUT đối với sự phiệp phát triển KT - XH  của tỉnh nhà; đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi. Qua đó, diện mạo nông thôn vùng dân tộc, miền núi có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển vượt bậc, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. NCUT thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; là tấm gương sáng, tiên phong, hướng dẫn bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng; tham gia ngăn ngừa, hòa giải cơ sở; tích cực tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các dân tộc, từ đó phá tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông Vàng Xín Dư, người có uy tín xã Tả Ván (Quản Bạ) tham luận tại hội nghị
Ông Vàng Xín Dư, người có uy tín xã Tả Ván (Quản Bạ) tham luận tại hội nghị

Ông Đặng Chàn Hin, người có uy tín xã Xuân Minh (Quang Bình) tham luận tại hội nghị

Ông Đặng Chàn Hin, người có uy tín xã Xuân Minh (Quang Bình) tham luận tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn và Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; lồng ghép, triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con DTTS; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của NCUT; tạo điều kiện cho NCUT tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương; thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đồng bào DTTS. Đội ngũ NCUT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, chương trình, nghị quyết chuyên đề của tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; phát huy vai trò NCUT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình hội nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt trọng trách được giao, xứng đáng sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.   

Tại hội nghị, 30 NCUT tiêu biểu có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các đồng chí lãnh đạo trò chuyện với đại biểu bên lề hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo trò chuyện với đại biểu bên lề hội nghị

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa, quà, biểu dương người có uy tín tiêu biểu của tỉnh

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa, quà, biểu dương người có uy tín tiêu biểu của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen và tặng hoa 30 người có uy tín tiêu biểu xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen và tặng hoa 30 người có uy tín tiêu biểu xuất sắc

 

Theo baohagiang.vn


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.861
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 72.915
Năm 2024 : 372.329