A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang họp phiên thứ 5

Chiều 17.10, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ PCTN, TC) họp phiên thứ 5, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì. Cùng dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực BCĐ và các thành viên.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận phiên họp

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận phiên họp

9 tháng đầu năm, BCĐ đã tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, nhất là các chỉ thị, kết luận về công tác PCTN, TC, trọng tâm là: Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC từ sau phiên họp thứ 23, 24 của BCĐ; nội dung phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của BCĐ PCTN, TC cấp tỉnh, chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 6, 7 BCH T.Ư Đảng khóa XIII. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận. Tham mưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí BTV Tỉnh ủy nghiêm túc, chất lượng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thảo luận tại phiên họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thảo luận tại phiên họp.

Đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp, đối thoại với công dân 7 cuộc/9 công dân. BCĐ đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; BTV Tỉnh ủy thực hiện 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 6 tổ chức Đảng và 6 đảng viên. Ngành Thanh tra đã thực hiện 75 cuộc thanh tra, nội dung chủ yếu là quản lý, sử dụng đất, khoáng sản; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện chế độ học sinh; các khoản đóng góp, viện trợ, tài trợ; đầu tư xây dựng công trình và các chương trình mục tiêu… Qua thanh tra phát hiện số tiền sai phạm 14,76 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 12,96 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế 1,80 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành rà soát, điều tra, xét xử nhiều vụ án liên quan đến TN, TC…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp để khắc phục tình trạng: Số tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm có chiều hướng gia tăng; việc thu hồi kinh phí sai phạm, thất thoát chưa đạt yêu cầu; việc xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm chưa kịp thời; những sai phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản, đấu thầu có dấu hiệu tăng; chưa có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng tham nhũng vặt liên quan đến đất đai; công tác quản lý, sử dụng đất tại các địa phương chưa chặt chẽ; công tác giám định, định giá tài sản còn chậm; tình trạng đơn thư vượt cấp, nặc danh, vô danh…

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới thảo luận tại phiên họp.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới thảo luận tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thống nhất cao với dự thảo báo cáo 9 tháng và ý kiến thảo luận của các thành viên BCĐ; đồng thời đưa ra một số nội dung để các thành viên BCĐ quan tâm, như: Việc thu nộp, chi tiêu thiếu minh bạch tại các trường học và chế độ ăn uống của học sinh có nhiều dư luận bức xúc, phức tạp; chế độ cho học sinh vùng khó khăn, xã đạt chuẩn NTM nhưng còn khó khăn; vấn đề quản lý, đo vẽ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc thảo luận tại phiên họp

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc thảo luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực BCĐ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo của BCĐ 9 tháng đầu năm trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCĐ tiếp tục kiên quyết, kiên trì công tác đấu tranh PCTN, TC mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần quán triệt, theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và phải xem xét thận trọng, thấu đáo. BCĐ có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục – Đào tạo và các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra lĩnh vực quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, đấu thầu mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ chính sách trong các nhà trường và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, xã phường trong việc thực hiện các quy định về PCTN, TC và lãng phí; khắc phục tình trạng tham nhũng vặt trong ngành Tài nguyên - Môi trường, tập trung vào các Văn phòng quản lý đất đai. Chấn chỉnh các huyện, thành phố để người dân cố ý làm nhà trái phép trên đất lúa, đất nông nghiệp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị BCĐ đôn đốc Thành ủy Hà Giang, Huyện ủy Xín Mần, Bắc Mê, Yên Minh, Đảng ủy Sở Tài nguyên – Môi trường nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí sai phạm theo kết luận thanh tra năm 2021, 2022. Yêu cầu các Huyện, Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở và giải quyết thấu đáo những vấn đề chính đáng của người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư vượt cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện, Thành ủy trong công tác PCTN, TC; kê khai tài sản, thu nhập. Các huyện, thành phố rà soát báo cáo cán bộ có chức vụ, hoặc có người nhà, người thân thành lập, điều hành doanh nghiệp.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 106
Hôm qua : 5.037
Tháng 05 : 84.504
Năm 2024 : 383.918