A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Sau 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn tại Hà Giang đã đạt được kết quả quan trọng. Đề án được đánh giá là thiết thực đối với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao dân trí cho Nhân dân.

 

Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 800 đầu sách phân bổ đến các địa phương

Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 800 đầu sách và phân bổ đến Ban Tuyên giáo các cấp, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn, Trung tâm chính trị và thư viện các huyện. Các xã, phường, thị trấn đều ban hành quy chế quản lý, sử dụng sách và có tủ để bảo quản sách nhằm mục đích khai thác sách đạt hiệu quả cao. Trong 15 năm qua xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên cũng đã nhận được gần 400 đầu sách các loại. Xã đã quan triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai Đề án, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc.

Đề án trang bị sách góp phần nâng cao kiến thức cho Nhân dân các địa phương

Hiện nay tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đã đầu tư trang thiết bị để bảo quản sách, bố trí phòng đọc sách, cán bộ phụ trách tủ sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ và nhân dân được sử dụng sách theo đúng phương châm của đề án đề ra.

Sau 15 năm có thể khẳng định Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện nhận thức và quyết tâm của Đảng đối với yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện tự trang bị, bổ sung kiến thức năng lực về nhiều mặt và trau dồi kỹ năng hoạt động, lao động sản xuất. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ngay từ cơ sở.

Hải Yến - Hà Toản


Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.261
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.810
Năm 2024 : 471.196