A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị để thảo luận, đánh giá, cho ý kiến đối với nhiều báo cáo quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự, có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Công an nhân dân) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong quý IV/2023…

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật là Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2023. Trong đó, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, kinh tế-xã hội, tôn giáo và an ninh mạng; bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện, phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ gương mẫu, đi đầu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, trên nhiều hướng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chỉ đạo sát sao, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, hướng tới phục vụ người dân, lấy an toàn của người dân là trên hết và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội.

Các mặt công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; pháp chế; cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế, hậu cần, kỹ thuật… đều có sự chuyển biến mang tính “bước ngoặt”, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đảng viên, cán bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên tập trung thực hiện. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương; tăng cường lực lượng Công an cho cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Công an nhân dân được chú trọng đẩy mạnh. Công tác quần chúng được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới và được nâng cao.

Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được trong 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng Công an nhân dân thật sự xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, duy trì ổn định an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hội nghị thống nhất đưa ra trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với 3 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và ngành Công an nước nhà.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đã để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật, thể hiện cao nhất trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hành động rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào”.

Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đầu, gương mẫu, đi đầu trong đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

BẮC VĂN


Nguồn: Báo Nhân dân điện tử
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.363
Hôm qua : 2.858
Tháng 07 : 52.157
Năm 2024 : 557.503