A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm tra, giám sát dự án đầu tư dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát một số lĩnh vực, dự án đầu tư có khả năng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Chiều 2/8, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Theo Báo cáo tại hội nghị, trong 10 năm (2011-2021), Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy cơ quan Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành; ban hành kế hoạch và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó có công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm và giám định, định giá tài sản…

Quang cảnh hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 tại Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong kỳ báo cáo, đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành 3.434 kết luận thanh tra/3.434 cuộc thanh tra; tiếp nhận là 1.065 đơn thư khiếu nại, tố cáo (trong đó, 78 đơn thuộc thẩm quyền được xử lý đúng quy định, 987 đơn không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi đến cơ quan chức năng giải quyết).

Trong số đơn tố cáo, có 28 đơn được coi là nguồn tin báo, tố giác có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Bộ đã xếp lưu 25 đơn, xem xét, kiểm tra nội dung một số đơn và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Bộ đã tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tư pháp đối với 49 vụ việc (38 quyết định trưng cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công an, 11 quyết định trưng cầu của Cơ quan điều tra Công an các địa phương).

Kết quả, đã thực hiện xong 41/49 quyết định trưng cầu giám định lần đầu; kết luận đúng thời hạn 21/41 vụ việc; chưa có kết luận giám định 6 vụ việc trưng cầu lần đầu, 2 vụ việc mới trưng cầu vào đầu năm 2022; 02/03 quyết định trưng cầu giám định bổ sung; từ chối giám định 04 vụ việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực được kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời, nhất là ở cấp đơn vị, đảng ủy, chi bộ trực thuộc; việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt; một số vụ việc, vụ án thời gian giám định chưa kịp thời; còn có trường hợp giám định viên từ chối giám định...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, cũng như việc triển khai hai nội dung về giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự Đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khắc phục hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và công tác giám định, định giá tài sản.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền và tham mưu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nhằm hạn chế các sơ hở, bất cập có thể lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát một số lĩnh vực, dự án đầu tư có khả năng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực...

“Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt thật tốt việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực nói riêng. Triển khai với tinh thần chủ động tích cực, hiệu quả và xử lý đúng quy trình, thủ tục” đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong sạch, vững mạnh, trước hết là sự gương mẫu, trung thực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo Ban cán sự Đảng, cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và hệ thống kế hoạch đầu tư ở các cấp…

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu đồng tình với nội dung Báo cáo đã chỉ ra; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản, nhằm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới./.

Theo Báo điện tử ĐCSVN


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.776
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.257
Năm 2024 : 559.603