A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình xây dựng, phát triển của Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, nhất là trong việc chủ động, tích cực đổi mới phương thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. 

Các đại biểu ấn nút khai trương ra mắt trang điện tử

Dự lễ khai trương có các đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương, Lê Quốc Minh - Ủy viên trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương; cùng đông đảo đại diện các cơ quan đại diện các bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Theo đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, thời gian qua, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm kỹ thuật thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và vận hành Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo trên điện thoại di động (App Mobile Thông tin Tuyên giáo). Trên cơ sở tích hợp với App Mobile Thông tin Tuyên giáo, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên được xây dựng tạo thành một chuỗi thống nhất, cung cấp, lan tỏa sâu rộng thông tin và định hướng tuyên truyền trên môi trường Interrnet. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai trương trang điện tử báo cáo viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai trương trang điện tử báo cáo viên.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh: 

"Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, mạng xã hội đã và đang phát triển nhanh chóng, đem đến nhiều tiện ích, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng đặt ra yêu cầu phải kịp thời cung cấp, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.   

Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở có thông tin, tư liệu chính thống, mang tính định hướng cao, từ đó triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch". 

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho đơn vị vận hành trang điện tử.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho đơn vị vận hành trang điện tử.


Để thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

Một là, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, chủ động, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nói chung, đặc biệt là việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Muốn vậy, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản 3 bản tin (Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin sinh hoạt chi bộ), nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phải phát huy tối đa ưu thế của App Mobile Thông tin tuyên giáo và Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên trong việc cung cấp thông tin, tư liệu chuyên sâu, kịp thời cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền miệng. Củng cố, kiện toàn, mở rộng, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học để có nhiều chuyên đề chuyên sâu, bài viết có chất lượng cao, rõ tính định hướng trên các chuyên mục “Thông tin chuyên đề”, “Nghiệp vụ”, các bản tin phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng.

Hai là, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải chú trọng quan tâm, tổ chức triển khai, sâu sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả App Mobile Thông tin tuyên giáo và Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên trong việc cung cấp và truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Ba là, với tên gọi của Trang thông tin là Báo cáo viên, trang tin phải trở thành tiếng nói chung của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ trung ương đến địa phương thường xuyên, tích cực cộng tác, trao đổi thông tin hay, kinh nghiệm quý, việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, để xây dựng nội dung Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên có chất lượng trên các chuyên mục: “Nghị quyết và đời sống”, “Nghiệp vụ” và “Tin hoạt động”. Phản ánh phong phú các hoạt động tích cực mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và hoạt động ngành tuyên giáo của Đảng nơi riêng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đồng thời trở thành cộng tác viên thân thiết, tích cực của Trang thông tin; đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết của mình vào công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng. 

Bốn là, đề nghị lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật thông tấn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương vận hành an toàn, thông suốt App Mobile Thông tin tuyên giáo và Trang thông tin điện tử Báo cáo viên; sớm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để mở rộng đối tượng được sử dụng tài khoản App Mobile Thông tin tuyên giáo như kế hoạch đã đề ra; tiếp thu, điều chỉnh, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả App và Trang thông tin như yêu cầu, mong muốn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước./.


Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo
Thống kê truy cập
Hôm nay : 828
Hôm qua : 2.119
Tháng 05 : 68.303
Năm 2024 : 367.717