A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

LLVT huyện Vị Xuyên: Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành

CTTBTG - Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; LLVT huyện Vị Xuyên luôn là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền nhân dân các dân tộc trong huyện góp phần xây dựng quê hương Vị Xuyên giàu đẹp, văn minh.
Trải qua hàng ngàn năm đồng bào các dân tộc Vị Xuyên đã cùng đồng bào cả nước anh dũng chiến đấu bảo vệ vùng biên giới "phên dậu" của Tổ quốc. Dân binh Vị Xuyên luôn được Tổ quốc trao cho sứ mệnh là người lính gác trên địa đầu đất nước; mỗi khi có giặc họ là người đầu tiên gióng lên tiếng chuông báo động cho cả nước biết hoạ xâm lăng và cũng chính họ là người đầu tiên giáp mặt với quân thù. Chiến công hiển hách nhất diễn ra trên vùng đất Vị Xuyên được lưu danh trong "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, mà nhân dân Vị Xuyên đã sát cánh cùng nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu tiêu diệt đạo quân xâm lược nhà Minh gồm 5 vạn tên do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam tiến sang (năm Đinh Mùi 1427) "bị quân ta chặn đánh ở cửa ải Lê Hoa”.
LLVT huyện Vị Xuyên huấn luyện bắn súng K54
Không cam chịu cuộc sống nô lệ, kế thừa truyền thống yêu nước của ông cha được hun đúc từ hàng ngàn năm, nhân dân các dân tộc Vị Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống bắt lính, bắt phu, chống sưu cao thuế nặng. Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. Từ đây dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân các dân tộc Vị Xuyên cùng với đồng bào cả nước ra sức đấu tranh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, đánh đổ ách thống trị tàn bạo của thực dân, phong kiến, giành lại độc lập tự do cho quê hương đất nước.
Lực lượng vũ trang Vị Xuyên ra đời và trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng. Từ đội tự vệ đầu tiên ở Thuôm Toòng phát triển thành nhiều đội du kích tự vệ cứu quốc ở các vùng trong huyện được nhân dân đùm bọc, được cán bộ Việt Minh tổ chức, huấn luyện trở thành các đơn vị chiến đấu tài tình khiến quân địch khiếp sợ, thực sự là lực lượng tuyên truyền xung kích trong cuộc đấu tranh vận động cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân.
Huấn luyện điều lệnh cho Dân quân năm thứ nhất
Nhằm tăng cường lực lượng vũ trang chuẩn bị kháng chiến, thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 19 tháng 02 năm 1947 và hướng dẫn ngày 17 tháng 3 năm 1947 của Bộ Tư lệnh chiến khu 10, Tỉnh đội bộ dân quân Hà Giang được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1947. Ngay sau đó, ngày 30 tháng 6 năm 1947 Huyện đội bộ dân quân Vị Xuyên (sau này là Ban chỉ huy quân sự huyện) được thành lập. Các xã đội bộ dân quân trong huyện lần lượt được tổ chức khẩn trương củng cố mở rộng lực lượng dân quân du kích các làng, bản chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự ra đời của cơ quan quân sự huyện và các xã đội đã đánh dấu bước trưởng thành mới của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng tình hình cuộc chiến tranh đang tới gần. Từ đây lực lượng vũ trang địa phương đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của cơ quan quân sự do Đảng bộ huyện trực tiếp lãnh đạo. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng củng cố có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân huyện Vị Xuyên vô cùng phấn khởi tự hào đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một huyện căn cứ kháng chiến của tỉnh, đánh đuổi quân Pháp và tay sai ra khỏi phần đất đai bị chúng chiếm đóng, góp phần phá tan kế hoạch "Khép kín biên giới" của địch, bảo vệ căn cứ kháng chiến. Lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên sinh ra và lớn lên trong phong trào đấu tranh cách mạng của toàn dân, từ đội tự vệ đầu tiên năm 1943 đã nhanh chóng trưởng thành, phát triển thành đội quân chiến đấu và đội quân công tác trong 9 năm kháng chiến. Lực lượng dân quân du kích huyện đã phát triển lên 2.364 cán bộ, chiến sỹ; toàn huyện đã có 451 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 65 đồng chí đã hy sinh trong chiến đấu, 26 đồng chí là thương binh.
Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên
Trong không khí sôi nổi bước vào thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) quân và dân huyện Vị Xuyên cùng toàn tỉnh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên với tấm lòng thành kính đối với Người đã tận tâm, tận lực phối hợp với lực lượng vũ trang của tỉnh tiến hành chặt chẽ kế hoạch đảm bảo trật tự an ninh bảo vệ Bác. Máy bay chở Người hạ cánh xuống làng Mè (xã Phương Thiện, huyện Vị Xuyên) trong không khí hân hoan chào đón của quân và dân huyện Vị Xuyên và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Ngày 27 tháng 3 năm 1961, Người nói chuyện với hàng ngàn cán bộ và đồng bào các dân tộc tại sân vận động thị xã Hà Giang: quân và dân huyện Vị Xuyên mãi ghi lòng tạc dạ lời căn dặn của Người: "Phải tăng cường đoàn kết dân tộc, quán triệt và phát huy tốt tinh thần làm chủ tập thể, làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn thanh niên; chú trọng lãnh đạo tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ gìn tốt trật tự trị an; lãnh đạo phải toàn diện, phải bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ địa phương".
Từ năm 1961, huyện Vị Xuyên đã huy động 1.237 dân quân tự vệ và dân công với 17.115 ngày công tham gia mở đường Hạnh phúc Hà Giang - Đồng Văn. Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, huyện Vị Xuyên là địa bàn chiến lược quan trọng của tỉnh Hà Giang; ở đây tập trung hầu hết các cơ quan lãnh đạo của tỉnh đến sơ tán, có tuyến đường vận chuyển quốc lộ số 2, nối từ cửa khẩu Thanh Thủy tới Vịêt Trì, Thái Nguyên, Hà Nội…đồng thời Vị Xuyên có những địa bàn xung yếu như tiểu khu Bắc Mê, khu vực biên giới Thanh Thuỷ, Lao Chải. Bởi vậy, lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các địa bàn trọng yếu. Chú trọng xây dựng các phương án tác chiến cho các xã vùng trọng điểm và ở dọc Quốc lộ số 02.
Đảng bộ huyện đã đề ra các biện pháp lớn nhằm tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh sản xuất, chi viện cho tiền tuyến. Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chuyển mọi hoạt động của địa phương vào điều kiện có chiến tranh, triệt để sơ tán nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm địch có thể đánh phá; thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng không nhân dân, đào hầm trú ẩn. Lực lượng dân quân tự vệ của huyện được tăng cường cả số lượng và chất lượng, được huấn luyện phương án chống gián điệp, biệt kích, bắn máy bay bay thấp, bảo vệ trật tự trị an biên giới, nội địa; lực lượng dân quân tự vệ được bố trí sản xuất và chiến đấu ở vùng trọng điểm theo cách phân tán, tránh tập trung không cần thiết.
Trước yêu cầu bổ sung lực lượng cho tiền tuyến, Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu với cấp uỷ, chính quyền phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và thanh niên về đường lối chống Mỹ cứu nước của Đảng ta, về nghĩa vụ của mỗi công dân yêu nước, động viên cổ vũ thanh niên lên đường tòng quân đánh Mỹ. Trong 10 năm (từ 1965 - 1975) toàn huyện đã có 1.523 người nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở các chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, trong đó có 102 người là liệt sỹ, 79 người là thương binh. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển lên tới 13.743 cán bộ, chiến sỹ. Lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện cùng toàn dân đã xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, biệt kích của đế quốc Mỹ, giữ vững trật tự trị an vùng biên giới và nội địa. Lực lượng vũ trang địa phương đã thực sự làm nòng cốt, xung kích trong lao động sản xuất và đi đầu trong các phong trào ở địa phương, luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng và chính quyền ở địa phương.
Trong 3 năm (1976 đến 1978) quân và dân huyện Vị Xuyên đã nỗ lực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chuẩn bị về thế trận và lực lượng cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngày 17 tháng 02 năm 1979, Trung Quốc chính thức phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trong điều kiện có chiến tranh, quân và dân Vị Xuyên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đã tích cực củng cố, tổ chức lại sản xuất ở các hợp tác xã. Lực lượng vũ trang huyện không ngừng được xây dựng củng cố đáp ứng yêu cầu chiến đấu và bảo vệ trật tự trị an địa phương, trước tình hình mật độ dân số tăng nhanh trong chiến tranh, kẻ địch lại thường xuyên hoạt động phá hoại, lực lượng dân quân và công an phối hợp chặt chẽ làm nòng cốt cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những ngày tháng hào hùng của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Vị Xuyên vì cả nước, cả nước hướng tới Vị Xuyên. Huyện Vị Xuyên đã xây dựng Tiểu đoàn 5 bộ đội địa phương huyện vững mạnh làm nhiệm vụ phối hợp chiến đấu bảo vệ biên giới và bổ sung cho các đơn vị của tỉnh tham gia chiến đấu hàng trăm trận lớn, nhỏ. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển tới 16.585 cán bộ, chiến sỹ, luôn làm tốt nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu; chọn cử 1.846 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 62 đồng chí là liệt sỹ, 59 đồng chí là thương binh, những đóng góp của lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc giai đoạn 1979-1989 là vô cùng to lớn và rất đáng tự hào. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của quân và dân huyện Vị Xuyên, ngày 29 tháng 8 năm 1985 Hội đồng Nhà nước công bố lệnh phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho quân và dân huyện Vị Xuyên.
Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên đã tập trung sức lực, trí tuệ, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; chủ động phòng, chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, kinh tế xã hội của huyện liên tục phát triển. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng, củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt của thế trận chiến tranh nhân dân, là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa ở địa phương.
Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên đã cùng nhân dân các dân tộc trong huyện chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, tô đẹp thêm truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Từ trong thực tiễn quá trình tổ chức, xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang huyện, tham gia vào các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiễn sĩ LLVT huyện Vị Xuyên đã và đang tiếp tục góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Kiên cường - Chiến thắng” của LLVT tỉnh Hà Giang.
                                                                   Bài ảnh: Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang)

Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.820
Hôm qua : 2.634
Tháng 06 : 55.420
Năm 2024 : 467.806