A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bàn một số vấn đề về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang

CTTBTG - Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “…mỗi cấp bộ của Đảng phải là cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương”. Khắc ghi lời dạy của Người, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, trong nửa đầu nhiệm kỳ2020 – 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng - yếu tố then chốt, quyết định trong xây dựng LLVT tỉnh Hà Giang vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay.

Nhằm tạo bước đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong LLVT tỉnh, việc đầu tiên mà Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai các cấp thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Quy định số 104-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang “về tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện “Tám lời Bác Hồ dạy Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”…

Đại tá Trần Đại Thắng, phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Hà Giang

 Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp, chi bộ; tổ chức lại các chi bộ ghép khối đảng bộ trực thuộc, thành lập chi bộ lâm thời ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng nguyên tắc. Kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, hệ thống quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, xây dựng được mối đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ. Đội ngũ cấp uỷ viên thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm sức lãnh đạo; công tác giáo dục rèn luyện đảng viên, bồi dưỡng kết nạp đảng được tiến hành một cách chặt chẽ. Thực hiện chương trình hành động toàn khoá, hàng năm, sáu tháng, quý ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ thường kỳ, nhiệm vụ đột xuất, hàng tháng ra kết luận Thường vụ Đảng uỷ đều phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí cấp uỷ viên phụ trách trên từng mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Thường vụ Đảng uỷ về nhiệm vụ được phân công. Các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch, cam kết. Mở đợt sinh hoạt “Tự soi, tự sửa”, đồng thời duy trì thành nề nếp thường xuyên, nghiêm túc. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy viên gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Hằng tháng đều tiến hành kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp đối với kết quả thực hiện theo chức trách và nhiệm vụ được phân công phụ trách, nhất là đối với các khuyết điểm, hạn chế. Thường xuyên tổ chức tốt Ngày sinh hoạt chính trị và văn hóa tinh thần, gắn với Ngày đảng, Ngày pháp luật; chú trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng Đảng.

Quán triệt quan điểm: lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát, không có kiểm tra, giám sát coi như không có lãnh đạo,  Đảng uỷ, chỉ huy các cấp đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn trong việc sâu sát kiểm tra, giám sát việc duy trì nền nếp chế độ theo quy định, việc chấp hành Điều lệ Đảng và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm túc các vụ việc, đơn thư tố cáo theo quy định, kịp thời ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống, vật chất tinh thần của bộ đội.

Với chủ trương, giải pháp chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, bám sát thực tiễn cơ sở, tạo sự đồng thuận từ cấp uỷ, chỉ huy các cấp đến mọi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ quân sự tỉnh đã lãnh đạo lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó phải kể đến, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở tất cả các cấp, xây dựng chính quy, tổ chức lực lượng có nhiều chuyển biến tốt; công tác đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, rà phá hơn 1720 ha bom mìn vật nổ, tìm kiếm quy tập 182 hài cốt liệt sĩ. Tham gia có hiệu quả phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”; hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào dân tộc; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: năng lực quán triệt, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của trên vào triển khai lãnh đạo và thực hiện nghị quyết ở cấp mình còn có những hạn chế nhất định; một số tổ chức cơ sở Đảng chưa có giải pháp đột phá khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn thiếu nhạy bén; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao...Một bộ phận đảng viên năng lực hạn chế, trung bình chủ nghĩa; giảm sút ý chí phấn đấu, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình chưa cao; chưa gương mẫu, cá biệt có đảng viên còn vi phạm kỷ luật.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong LLVT những năm tiếp theo, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tiến hành đồng bộ, có hiệu quả hệ thống các giải pháp. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư các các cấp. Đội ngũ cấp ủy viên, bí thư là lực lượng nòng cốt, trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; chất lượng đội ngũ này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Do vậy, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư các cấp; trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ uy tín, năng lực, trình độ, làm hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Đảng ủy quân sự tỉnh cũng tập trung lãnh đạo nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng; khắc phục có hiệu quả mọi hạn chế, nhất là biểu hiện thái độ trung bình chủ nghĩa, tư tưởng dựa dẫm, ỷ lại; phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư trong tham mưu, đề xuất nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị; giải quyết tốt các mối quan hệ, trước hết là mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy, nhằm tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đảng viên và tổ chức đảng thiếu tinh thần trách nhiệm, không gương mẫu trong lời nói và hành động./.

Đại tá Trần Đại Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 895
Hôm qua : 2.230
Tháng 12 : 20.055
Năm 2023 : 1.287.317