A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Văn: Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

CTTBTG - Sáng 11/01/2024, Huyện uỷ Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo, cán bộ các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội huyện; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2023, Huyện uỷ Đồng Văn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công  tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ huyện hết sức coi trọng. Từ đó, năng lực lãnh đạo Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt hơn mối quan hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đã tổ chức được 2.102 hội nghị để quán triệt học tập các văn bản của Đảng các cấp với 37.218 người tham gia. Mở đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dưng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, kết quả có 4.893 cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện chuyên đề năm về “Nêu gương cán bộ, đảng viên trong thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”. Công tác tổ chức, cán bộ có những chuyển biến tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng cao. Triển khai đến 100% các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký cam kết thực hiện “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo bốn nội dung “hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt” phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng. Công tác Dân vận có nhiều đổi mới; các mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện hiệu quả; Công tác xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng cao. Khai thác hiệu quả mạng thông tin diện rộng của Đảng.

Công tác thi đua khen thưởng 

Bên cạnh đó, Huyện ủy Đồng Văn còn chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao. Hoạt động du lịch trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tổng lượng khách du lịch đạt 804.755 lượt khách, vượt 16,5% so với năm 2022 và đạt 112,55% kế hoạch giao. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, Giám sát; công tác Tổ chức Xây dựng Đảng; công tác Dân vận; công tác Văn phòng của cấp uỷ.

Bài, ảnh: Dương Ngọc Đức (Đồng Văn)


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.154
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 66.510
Năm 2024 : 365.924