A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CTTBTG - Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Theo đó, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đổi mới, theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng tiếp nhận; khai thác, thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Lồng ghép với các đợt sinh hoạt chính trị, họp cơ quan, họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, thông qua lễ hội truyền thống các dân tộc; xây dựng chuyên mục, chuyên trang bằng tiếng dân tộc phát trên sóng truyền thanh, truyền hình; biên soạn các tài liệu, đề cương, tờ gấp, tờ rơi có hình ảnh sinh động; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật,với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Kết quả, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 59.441 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút được trên 4.825.600 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ tham gia. Biên soạn và phát hành hơn 1.521.923 tài liệu, đề cương, trong đó có 76.749 tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số; in 200.000 tờ rơi, 350.720 tờ gấp các loại; cấp phát trên 60 loại đĩa CD có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức xây dựng gần 2.000 chuyên mục, tin, bài, phóng sự đăng tải, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và huyện; phát hành 5.000 bản tin Tư pháp; treo 3.000 băng zôn tuyên truyền pháp luật, 2.000 cụm pa nô; tổ chức được 4.000 buổi chiếu phim lưu động. Đồng thời, phát động và tổ chức 633 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, thu hút trên 156.053 lượt người tham gia tìm hiểu. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Phát tờ rơi - Một trong những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả(ảnh hagiangtv.vn)

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện thường xuyên được kiện toàn với thành phần là cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể có chuyên môn Luật hoặc đảm nhiệm các vị trí công tác liên quan đến pháp luật từ 03 năm trở lên có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 161 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 368 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 3.147 tuyên truyền viên pháp luật. Cùng với đó, công tác tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở được quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả, tổ chức 1.985 hội nghị từ tỉnh đến thôn, lồng ghép tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền đối với 297.800 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở. Chất lượng hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở ngày càng được nâng cao, qua đó vi phạm pháp luật trong cán bộ và nhân dân giảm dần.

Công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện thường xuyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc hiểu biết và chấp hành nghiêm túc pháp luật, nhất là giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học sinh. Kết quả, tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường được 678 buổi với 46.458 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Đảm bảo 100% nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân viên ngành giáo dục và người học được trang bị kiến thức pháp luật có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Thành phố Hà Giang tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên (ảnh hagiangtv.vn)

Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Toàn tỉnh tổ chức được 13.908 hội nghị, hội thảo, toạ đàm, diễn đàn; hội nghị tập huấn với 923.570 lượt người tham dự; 700 buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp tại các phiên chợ, các thôn bản với hơn 20.000 lượt người tham gia; các cơ quan, đơn vị và địa phương đã treo 1.500 băng rôn, áp phích, pa nô tại trụ sở, khu trung tâm, trường học, địa điểm công cộng, các tuyến đường chính nhân Ngày Pháp luật. Biên soạn và phát hành hơn 350.000 tờ gấp, tờ rơi, đĩa hình, băng đĩa tiếng cung cấp cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,và nhân dân. Các cơ quan, địa phương tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin bài với chủ đề Ngày Pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình với gần 8.000 tin, bài; 780 chuyên mục, phóng sự; 10.500 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Trong 5 năm qua, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cao, đã huy động được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đa số người dân đã ý thức được việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật là quyền cũng là nghĩa vụ của bản thân và tự giác thực hiện, đồng thời vận động, thuyết phục mọi người cùng tuân thủ pháp luật. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đã có chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm.


Tác giả: Phạm Hải
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 216
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.453
Năm 2024 : 478.839