A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Vị Xuyên

CTTBTG - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đối với nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp nhận và được tổ chức sâu rộng tới thôn, bản, khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật bằng các hình thức như: Thông qua các hội nghị, hội thi, sinh hoạt hội, các buổi tập huấn và lồng ghép trong các phong trào, các cuộc vận động... Trong đó, tổ chức 352 hội nghị giới thiệu pháp luật và 255 lớp tập huấn với hơn 115.000 đối tượng là đoàn viên, hội viên tham gia; phối hợp tổ chức tuyên truyền miệng được 450 buổi với 66.160 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 72 buổi với 10.290 lượt người; trên loa phát thanh di động được 165 lượt. Các xã, thị trấn tổ chức 1.540 hội nghị tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền pháp luật và 240 lớp tập huấn có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 126.000 đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã từng bước được nâng cao. Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ pháp chế, giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân, hòa giải viên cơ sở được được quan tâm triển khai thực hiện, kết quả toàn huyện đã tổ chức được 1.894 tập huấn, bồi dưỡng với 159.935 lượt người tham gia và phát hành 58.000 bộ tài liệu, đề cương tuyên truyền.

Tuyên truyền phòng chống mua bán người cho hội viên phụ nữ tại cụm xã Lao Chải, Xín Chải (ảnh vixuyen.hagiang.gov.vn)

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết; bài trừ các hủ tục lạc hậu và các luật như: Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống mua bán người; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Lao động; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên; Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017; Luật Đất đai; Luật Hòa giải ở cơ sở... Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành, địa phương thực hiện qua các hình thức như: Tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; sinh hoạt câu lạc bộ; các phiên tòa xét xử lưu động; các loại hình văn hóa, văn nghệ; tại các buổi chợ phiên; hệ thống mạng xã hội…

Cùng với đó, công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị, địa phương được tiến hành rà soát, kiểm tra thường xuyên và kịp thời. Qua đó, góp phần vào công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật, nâng cao hiệu quả nhận thức của cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Hiện nay, số lượng sách và các văn bản pháp luật hiện có trên địa bàn toàn huyện là 9.840 đầu sách. Trong đó, số lượng sách của tủ sách pháp luật cấp huyện là 697 đầu sách; số lượng sách của tủ sách pháp luật cấp xã, thị trấn là 9.143 đầu sách, số tủ sách pháp luật được đã được đặt tại 21 xã có Bưu điện - Văn hóa xã.

Đồng thời, công tác hòa giải ở cơ sở thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện có 261 tổ hòa giải tại các thôn, tổ dân phố với 1.499 hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, có uy tín trong nhân dân. Tổ trưởng tổ hòa giải hầu hết là bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đảm nhận; hòa giải viên là trưởng các đoàn thể trong thôn, tổ dân phố, trưởng các dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao về chuyện môn nghiệp vụ, góp phần nắm bắt, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả trong 5 năm qua, các tổ hoà giải đã tiến hành thụ lý 1.012 vụ việc, trong đó hòa giải thành 802 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,2%.

Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Vị Xuyên (ảnh vixuyen.hagiang.gov.vn)

Việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, nâng cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật và tinh thần tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Tác giả: Phạm Hải
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 779
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.745
Năm 2024 : 462.131