A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành tuyên giáo triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2023

Sáu tháng đầu năm 2023, toàn ngành tuyên giáo tỉnh Hà Giang đã bám sát Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; toàn ngành quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng thực hiện có hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Cùng với cả nước, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, gắn với sơ kết, tổng kết đảm bảo kịp thời, chất lượng hiệu quả; công tác chuyển đổi số được triển khai bài bản tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Tích cực triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình cải tạo vườn tạp, đảm bảo an sinh xã hội… góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, toàn ngành kịp thời chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật đó là: (1) Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực các Ban chỉ đạo và Hội đồng lý luận tỉnh; (2) Tham mưu kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; (3) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành tuyên giáo tham mưu phát động và triển khai 03 cuộc thi trực tuyến: Về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Tích cực tham mưu triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương đảm bảo kịp thời; (5) Công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng ở nhiều địa phương, đơn vị được thực hiện tốt và có nhiều đổi mới như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng video clip bằng tiếng Mông và tiếng Việt “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang về tinh thần đoàn kết”; Ban tuyên giáo một số huyện tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ địa phương bằng hình thức trực tuyến; giáo dục lịch sử địa phương cho các em học sinh qua hoạt động các trải nghiệm, ngoại khóa “về nguồn” tại các địa chỉ đỏ; (6) Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là trên các cơ quan báo trí, truyền thông; phương thức triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt; nội dung tuyên truyền trọng tâm, cụ thể về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, quảng bá tiềm năng, du lịch gắn với truyền thống văn hóa độc đáo của các dân tộc Hà Giang, tạo sức lan tỏa lớn trong và ngoài tỉnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023.

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng cuối năm toàn ngành tuyên giáo tập trung triển khai các nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản, lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của tỉnh.Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trong đó trọng tâm là thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong công tác và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội theo hướng tích cực và tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tham mưu cấp ủy tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị Văn hóa năm 2023 toàn tỉnh triển khai thực hiện đề cương văn hóa và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền, quảng bá về Hà Giang. Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025. Phối hợp tốt trong nắm bắt, trao đổi thông tin giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan trong khối khoa giáo. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là ở cấp huyện, xã; chú trọng số hoá, xây dựng mã QR-Code các cuốn sách, lịch sử, truyền thống sở, ngành, địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; khắc phục hạn chế trong việc tổng hợp, trao đổi thông tin trong hệ thống tuyên giáo….

 


Tác giả: Lê Quỳnh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.911
Hôm qua : 2.634
Tháng 06 : 55.511
Năm 2024 : 467.897