A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá hoạt động BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025

Chiều ngày 8/3, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị về kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025, kỳ I năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư phát triển của UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố là trên 1.293,4 tỷ đồng; các huyện, thành phố đã phân bổ hơn 1.267,2 tỷ đồng để thực hiện 900 công trình, dự án, đạt 98%, tính đến hết 31/1/2023 các địa phương đã giải ngân được hơn 436,9 tỷ đồng, đạt gần 33,8%...Vốn sự nghiệp của UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thành phố là trên 442,7 tỷ đồng; các huyện, thành phố đã phân bổ là hơn 426, 8 tỷ đồng, đạt trên 96%, đã giải ngân được hơn 166,3 tỷ đồng, đạt 37,6%; Về huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được trên 83.132 tỷ đồng. Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao cho các địa phương là trên 1.386,1 tỷ đồng, các huyện đã phân bổ hơn 1.099,5 tỷ đồng để thực hiện 635 công trình, dự án; kế hoạch vốn sự nghiệp giao là trên 1.617,7 tỷ đồng, các huyện, thành phố đã phân bổ là 1.040,2 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay như: Một số nguồn vốn đầu tư phát triển đến nay chưa giao được kế hoạch vốn cho các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện; một số huyện chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 do công tác đề xuất, lựa chọn danh mục dự án triển khai còn chậm cũng như chưa thực hiện phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện các Chương trình theo quy định; công tác giải ngân các nguồn vốn còn chậm, đặc biệt là công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án; tiến độ thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù còn chậm, nhiều công trình đã triển khai thi công nhưng chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định…Bên cạnh đó, quy mô, mức kinh phí hỗ trợ của một số dự án hỗ trợ sản xuất còn manh mún, cào bằng; chưa gắn với định hướng, quy hoạch phát triển phù hợp và nhu cầu thực tiễn của địa phương; việc phê duyệt và thực hiện hầu hết các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất chưa xác định đúng đối tượng được tham gia và đủ điều kiện hỗ trợ của dự án khi lập kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan ập trung rà soát, tham mưu phân bổ hoặc điều chỉnh ngay đối với nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG cho các đơn vị dự toán khối tỉnh, khối huyện theo đúng nguyên tắc tiêu chí định mức hướng dẫn từng Chương trình; đôn đốc theo dõi, tổng thể kết quả triển khai và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp 03 Chương trình MTQG; kịp thời, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai đối với từng Chương trình, đặc biệt đối với dự án, tiểu dự án triển khai tại cấp huyện, cấp xã...Để phối hợp cùng sở, ban, ngành liên quan tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2022, và năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung để các huyện, thành phố tổ chức tập huấn theo từng chuyên ngành đối với những vấn đề còn vướng mắc, chưa thống nhất tại cơ sở xã, huyện và nghiên cứu ban hành số tay hướng dẫn trên toàn tỉnh, cụ thể các lĩnh vực đang vướng mắc nhất hiện nay. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Các sở, ngành, Hội đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách triển khai các dự án, tiểu dự án từng Chương trình MTQG chủ động triển khai các nội dung; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tinh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các dự án, tiểu dự án trên toàn tỉnh bao gồm, các nội dung bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết HĐND tỉnh, Quyết định, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh...,xong trước ngày 15/3/2023; theo dõi đôn đốc, giám sát, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, tồn tại thuộc các nội dung lĩnh vực ngành phụ trách để tham mưu, phối hợp tháo gỡ cho các địa phương. Đối với những kiến nghị của các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp phân công theo từng nội dung, lĩnh vực và chức năng nhiệm vụ của sở, ban, ngành phụ trách, xong trước ngày 10/3/2023 để các ngành nghiên cứu trả lời, phúc đáp các huyện, thành phố. Kết quả trả lời kiến nghị, các sở, ban ngành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/3/2023, những nội dung vượt thẩm quyền thì tổng hợp chung để báo cáo UBND tỉnh kiến nghị với cấp trên theo quy định.

Văn Hương - Văn Bính


Nguồn: Đài PHTH Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.451
Hôm qua : 4.542
Tháng 04 : 3.451
Năm 2023 : 176.264