A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp tạo sức bật mới cho nền kinh tế ở vùng biên

CTTBTG - Trong những năm qua, Đồng Văn là một trong những địa phương của tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), không còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tạo sức bật mới cho nền kinh tế ở vùng biên.

Đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh kiểm tra, nắm tình hình tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Sau 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 10/CT-TTg) và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang (Chỉ thị số 31-CT/TU), về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đã đạt những kết qua tích cực; góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, cung cấp dịch vụ công thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp tạo sức bật mới cho nền kinh tế ở vùng biên Hà Giang.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn thường xuyên thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Xác định rõ đây là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Theo đó, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, điều chỉnh bổ sung Quy chế làm việc, chế độ công tác; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện Dân chủ trong Đảng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra được 110 cuộc đối với 96 tổ chức cơ sở Đảng và 90 đảng viên; tiến hành giám sát được 101 cuộc, đối với 81 tổ chức cơ sở Đảng và 55 đảng viên; kiểm tra chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU tại 03 chi đảng bộ cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, “tham nhũng vặt” trong hoạt động công vụ. Chỉ đạo nghiêm túc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và tiến hành xác minh người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tại 03 tổ chức đảng và 11 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, kết quả đã phát hiện 02 trường hợp đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật; đồng thời, Đảng bộ huyện nghiêm túc chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, vi phạm theo các kết luận của kiểm tra, giám sát và kiểm toán đã chỉ ra; thực hiện công khai, minh bạch các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị về mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “nói không với tham nhũng vặt”, và tổ chức ký cam kết đến 100% cán bộ, công chức, viên chức “nói không với tiêu cực và tham nhũng vặt”; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; triển khai rộng rãi hệ thống camera, ghi hình trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để lãnh đạo tiện theo dõi, giám sát.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đồng Văn, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ.

Đồng chí Phan Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chia sẻ: Huyện ủy Đồng Văn luôn coi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là hiện tượng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ đảng viên làm tiêu chí đánh giá, xếp loại và quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN, nhất là hiện tượng tham nhũng vặt; xử lý, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng nhũng nhiễu, vụ lợi thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tạo sức bật mới cho nền kinh tế ở vùng biên huyện Đồng Văn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực điều hành và quản lý chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 6% trở lên; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao. Trật tự an toàn xã hội ổn định; Quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc biên giới. Quan hệ đối ngoại, hợp tác được duy trì phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Hoàng Thị Dụy - UBKT Huyện ủy Đồng Văn


Tác giả: Hoàng Thị Dụy - UBKT ĐV
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.024
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.288
Năm 2024 : 566.634