Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, HN lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh XD, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "TDH", "TCH"

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, HN lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh XD, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "TDH", "TCH"

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là một nhiệm vụ cấp bách để xây dựng, củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch, vững ...
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.829
Hôm qua : 2.525
Tháng 02 : 38.115
Năm 2024 : 93.917