A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại biểu Phạm Thúy Chinh (Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang) góp ý vào dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Chiều 25.10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiếp tục làm việc tại hội trường nghe Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên họp. ảnh: Quochoi.vn

Toàn cảnh phiên họp. ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Phạm Thúy Chinh, Đoàn ĐBQH Hà Giang đánh giá cao việc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp này. Đồng thời cho rằng tại khoản 2, Điều 39 dự thảo luật quy định Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “nhận chuyển giao toàn bộ quyền lợi tham gia, các dữ liệu, công trình dầu khí hiện hành của nhà thầu trong trường hợp nhà thầu quyết định rút khỏi hợp đồng dầu khí vì lý do đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận”. Như vậy nội hàm của khoản 2 chưa phù hợp với tên gọi của điều luật là “quyền tham gia, quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí”. Và quyền tham gia ở tên gọi và quy định tại khoản 1 điều này khác với quyền lợi tham gia trong trường hợp đặc biệt.

Phát biểu góp ý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) Đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh

Phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh đánh giá cao các nội dung tiếp thu, chỉnh lý của dự thảo Luật

Đại biểu cho rằng, khi nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan, đối chiếu với quy định tại Điều 39 và từ thực tiễn  xử lý các quan hệ pháp luật phát sinh, nội dung chính sách quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 39 có sự khác nhau. Cụ thể: Khoản 1 quy định việc thực hiện quyền tham gia, quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, các nội dung, quan hệ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của hợp đồng dầu khí tiếp tục được thực hiện trong điều kiện bình thường với cơ chế xử lý, trình tự, thủ tục tham gia, mua lại quyền lợi tương ứng. Khoản 2 quy định việc nhận chuyển giao quyền lợi tham gia trong trường hợp nhà thầu quyết định rút khỏi hợp đồng dầu khí vì lý do đặc biệt, ví dụ như vì lý do đảm bảo quốc phòng, an ninh và với điều kiện nhà thầu rút khỏi hợp đồng dầu khí khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Cơ chế xử lý (nhất là cơ chế theo dõi, quản lý tài sản nhận chuyển giao tài sản dưới dạng tài sản đặc biệt, cơ chế tài chính), quy trình, thủ tục tiếp nhận cũng được thực hiện đặc biệt, ví dụ như: Cơ chế xử lý các chi phí phát sinh, có thể hoặc không tiếp tục hình hành nên giá trị tài sản tiếp nhận, cơ chế tăng vốn và giá trị tài sản, hạch toán, kế toán, xử lý hậu quả...

Theo đại biểu Phạm Thúy Chinh, việc bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý xử lý hoạt động dầu khí trong trường hợp đặc biệt (để xử lý các quan hệ phát sinh đã và có thể xảy ra tương tự như một số dự án dầu khí trong thời gian qua) là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc chỉ đặt nội dung này và thiết kế như một khoản của Điều 39 và áp dụng chung về cơ chế xử lý, thủ tục, hồ sơ với trường hợp “thực hiện quyền tham gia, quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí” là chưa phù hợp. Do đó, để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác tổ chức thực hiện sau này, đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiến pháp, Bộ Luật dân sự, Luật quản lý và sử dụng tài sản công, Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thiết kế theo hướng tách khoản 2 và quy định một điều luật riêng về “nhận chuyển giao toàn bộ quyền lợi tham gia, các dữ liệu, công trình dầu khí hiện hành của nhà thầu trong trường hợp nhà thầu quyết định rút khỏi hợp đồng dầu khí vì lý do đặc biệt”. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tiếp nhận, cơ chế theo dõi, quản lý, cơ chế tài chính; quy định trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện.

Duy Tuấn (tổng hợp)


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.458
Hôm qua : 2.858
Tháng 07 : 52.252
Năm 2024 : 557.598