A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Văn chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

CTTBTG - Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được xem là khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ huyện Đồng Văn. Đối với đảng viên mới, công tác này càng trở nên quan trọng, bởi giáo dục lý luận chính trị sẽ góp phần trang bị lý luận cách mạng để đội ngũ này có đủ trình độ nhận thức, thâm nhập sâu vào quần chúng và biết cách tổ chức triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ngay từ cơ sở.

Học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính do huyện Đồng Văn phối hợp tổ chức.

Học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính do huyện Đồng Văn phối hợp tổ chức.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên, những năm qua BTV Huyện ủy Đồng Văn đã quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ. Trong đó chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên mới dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hằng năm, Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản, kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới, đảng viên dự bị. Riêng trong năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn mở 54 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, bồi dưỡng chuyên đề, cập nhật kiến thức mới; mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới tại cụm thị trấn Đồng Văn, xã Sủng Là, xã Sính Lủng, giúp học viên thuận lợi trong việc học tập, tiết kiệm thời gian, chi phí. Trong quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng, Trung tâm đặc biệt quan tâm đến các đảng viên mới ở các thôn, bản, vùng biên giới, đảng viên là người có uy tín, cán bộ cơ sở công tác trong các lĩnh vực như Công an viên, Dân quân tự vệ, Khuyến nông viên, các tổ chức chính trị- xã hội…

Để việc bồi dưỡng đảng viên mới đạt hiệu quả cao, Trung tâm bám sát vào các nội dung, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ huyện, Đảng bộ các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch, nội dung kiến thức phù hợp gắn với những chủ trương, chính sách, việc làm đang được triển khai trên địa bàn nhằm truyền tải tới những đảng viên mới tiếp thu dễ dàng, tạo sự gần gũi, sát thực nhất. Trong đó có các chuyên đề về “Đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, “Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội”; “Xây dựng Nông thôn mới”; Cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân”, “Xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cựu chiến binh nghèo theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy”; “Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu”; Kỹ năng tuyên truyền, tập hợp, vận động quần chúng; Kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị như việc nắm bắt tình hình, số lượng quần chúng ưu tú của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc vẫn còn bất cập; một số học viên chưa chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, ý thức học tập chưa cao; công tác quản lý học viên chưa thật chặt chẽ, khoa học là những hạn chế đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đảng viên mới.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Đồng Văn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở chú trọng chất lượng đảng viên từ khâu tạo nguồn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm tốt công tác tham mưu, dự báo số lượng quần chúng ưu tú của các cấp ủy cơ sở để xây dựng kế hoạch sát, đúng, cụ thể hằng năm; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho phù hợp; tham mưu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của các lớp học; phối hợp với các ban, đoàn thể tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng theo quy định. Hằng năm, tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, đề ra các giải pháp làm căn cứ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong những năm tiếp theo…

Bài, ảnh: Hoàng Ngọc


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Hôm qua : 1.504
Tháng 11 : 45.275
Năm 2023 : 1.264.167