A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), ngành Y tế chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các nội dung. Qua đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), từng bước cải thiện tầm vóc đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Người dân vùng sâu, xa tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Người dân vùng sâu, xa tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các Chương trình MTQG, ngành Y tế được giao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm, trung tâm y tế; tăng cường chất lượng dịch vụ mạng lưới y tế cơ sở; đẩy mạnh hệ thống theo dõi, KCB trực tuyến; cải thiện sức khoẻ, dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, Bộ Y tế được giao đầu mối triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; hướng dẫn chuyên môn nội dung tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì triển khai các Chương trình MTQG và các sở, ban, ngành tham gia ý kiến thẩm định danh mục dự án đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, thông tin nâng cao nhận thức để người dân cùng tham gia vào các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe. Trong công tác quản lý, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động chương trình; phối hợp khảo sát, điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi tại 7 huyện 30a. Cùng với đó, công tác cân đối ngân sách và huy động nguồn lực, quản lý có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn. Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác lập dự toán các hoạt động, lồng ghép với chi thường xuyên nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cao. Tăng cường theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; qua kết quả đánh giá từng bước rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chế.

Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang tập huấn chăm sóc dinh dưỡng trẻ em cho y tế thôn bản.
Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang tập huấn chăm sóc dinh dưỡng trẻ em cho y tế thôn bản.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Sở Y tế phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thống nhất các mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 của các huyện, thành phố. Phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát lại danh mục đầu tư các trạm, trung tâm y tế, tránh trùng lặp với các dự án khác. Đồng thời, hướng dẫn triển khai thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì. Cùng với đó, phối hợp tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 ngày 22.3.2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15 về việc đầu tư, hỗ trợ vùng phát triển dược liệu quý. Tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình năm 2022 đạt 94,2% kế hoạch; năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp được UBND tỉnh cấp trên 6,3 tỷ đồng, đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc khối tỉnh.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, ngành Y tế tổ chức các hoạt động hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng; chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến cơ sở tham mưu triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức điều tra, giám sát và đánh giá hoạt động của chương trình tại các cụm xã; các đơn vị y tế trực thuộc triển khai phù hợp với nguồn vốn được phân bổ, đặc biệt, tập trung vào giám sát, đánh giá, lồng ghép với hoạt động chi thường xuyên khác. Trong chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM), tổ chức lồng ghép các hoạt động y tế thường xuyên với triển khai kiểm tra, giám sát tại các xã đã đạt chuẩn NTM. Các địa phương đăng ký nâng chất lượng tiêu chí y tế thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia NTM và NTM nâng cao…

Nỗ lực thực hiện Chương trình MTQG lĩnh vực y tế đã bước đầu mang lại chuyển biến đáng kể, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT – XH vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phối hợp triển khai đầy đủ các nội dung của các tiểu dự án, dự án thuộc 3 chương trình MTQG; tham mưu xây dựng cơ chế tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, nội dung hoạt động, phát hiện sớm các bất cập để có giải pháp tháo gỡ.

Bài, ảnh:  PHẠM HOAN


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 989
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 66.345
Năm 2024 : 365.759