A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Văn phòng Quốc hội ban hành Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong đó, nhấn mạnh công tác thông tin, báo chí tuyên truyền phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về Kỳ họp.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo Đề án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng định hướng về Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Văn phòng Quốc hội tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí Kỳ họp, qua đó, góp phần tạo điều kiện để cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đồng thời, công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp bất thường lần thứ 5 phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan trong việc cung cấp kịp thời, chính xác những nội dung chương trình nghị sự được Quốc hội xem xét, quyết định để các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tuyên truyền đậm nét, toàn diện về Kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm định hướng tuyên truyền, xử lý kịp thời sự cố truyền thông và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật báo chí. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương bảo đảm tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về Kỳ họp; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, chú trọng tuyên truyền trên internet, thực hiện tuyên truyền linh hoạt, đan xen trên các phương tiện thông tin báo chí truyền thống và mạng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp.

Đề án nêu rõ yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tăng thời lượng, tin, bài và mở chuyên trang, mục, lồng nghép vào các chương trình thời sự, chính trị, tọa đàm, chủ động xây dựng nhiều tin, bài phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Cung cấp thông tin, nội dung, bài, hình ảnh về Kỳ họp kịp thời, đầy đủ, nhất là các hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội để tuyên truyền sâu rộng tại các địa phương. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt kịp thời các luồng ý kiến của cử tri, Nhân dân phản ánh về Kỳ họp, như: công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đổi mới hoạt động truyền thông, bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động, không khí nghị trường làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi các nội dung, chương trình của Kỳ họp vì lợi ích chung của đất nước. Chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đây là đạo Luật rất quan trọng, phạm vi ảnh hưởng lớn với nhiều điều khoản liên quan, có tác động trực tiếp, sâu rộng đến nền kinh tế, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền về những ảnh hưởng của dự thảo Luật đối với người dân, doanh nghiệp; những nội dung mới của dự thảo Luật so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp.

Đối với dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền về những điểm mới, những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; phản ánh đầy đủ, chính xác ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp; đồng thời, cần đánh giá tác động, ảnh hưởng của chính sách đối với người dân, doanh nghiệp khi Luật được Quốc hội thông qua.

Ngoài ra, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung đưa tin, tuyên truyền, chính xác, đầy đủ.

Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình, cơ quan thẩm tra chuẩn bị tài liệu và cung cấp kịp thời tới các cơ quan thông tấn, báo chí. Hằng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ ban hành Thông cáo báo chí về nội dung, chương trình nghị sự của Kỳ họp./.

Nguồn: Baocaovien.vn


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.631
Hôm qua : 2.611
Tháng 07 : 64.506
Năm 2024 : 569.852