A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí, cách thức, tầm quan trọng của chuyển đổi số báo chí - xuất bản

Những bước tiến nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số đã đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của công tác báo chí, xuất bản. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí, xuất bản; các cơ sở đào tạo ngành cần chủ động đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng cũng như cách thức của chuyển đổi số, qua đó tạo ra các sản phẩm báo chí, xuất bản có giá trị phục vụ tốt nhu cầu của công chúng.

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” diễn ra sáng 30/11. Hội thảo do Báo Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dự và chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đây là sự kiện khoa học rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí, xuất bản; cơ quan quản lý; cơ sở đào tạo báo chí, xuất bản trên cả nước. Hội thảo là dịp để những người làm công tác báo chí, xuất bản thảo luận một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở Việt Nam hiện nay; đánh giá khách quan thực trạng và đề xuất những định hướng, giải pháp, khuyến nghị trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số báo chí, xuất bản nói riêng, đưa nền báo chí, xuất bản nước nhà phát triển vững mạnh, phù hợp với xu thế chung của thời đại.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, báo chí, xuất bản luôn đóng vai trò là “vũ khí” sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo.

Trước những thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời, chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách, thể hiện quyết tâm chính trị đưa Việt Nam bắt kịp xu thế chuyển đổi số hiện nay. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí, xuất bản đã đi tiên phong và đạt được hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ số, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho việc ra đời sản phẩm báo chí số, xuất bản số chất lượng cao; không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiện đại trong quản lý, vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi, thì những bước tiến nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của công tác báo chí, xuất bản. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí, xuất bản; các cơ sở đào tạo ngành cần chủ động đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng cũng như cách thức của chuyển đổi số, qua đó tạo ra các sản phẩm báo chí, xuất bản có giá trị phục vụ tốt nhu cầu của công chúng. Đồng thời chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong lộ trình triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi số ở lĩnh vực báo chí, xuất bản của nước ta trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết, qua Hội thảo này, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị để làm cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong quá trình tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số báo chí, xuất bản nói riêng trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo.

Với nhiều góc tiếp cận chủ đề Hội thảo khác nhau, các ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ các nội dung khoa học xoay quanh chủ đề của Hội thảo, làm sáng tỏ thêm những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của chuyển đổi số báo chí, xuất bản trong tình hình hiện nay; đi sâu phân tích về thành tựu và nguyên nhân về chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở Việt Nam hiện nay, cụ thể là các cơ quan báo chí, xuất bản từ Trung ương đến địa phương đã tích cực thay đổi tư duy, chiến lược, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số của đơn vị mình, chủ động đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong từng khâu, từng lĩnh vực.

Các tham luận cũng khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện chuyển đổi số một cách kiên trì, thực chất trong lĩnh vực báo chí, xuất bản thời gian tới, đưa báo chí, xuất bản nước nhà bắt kịp xu thế chung của thời đại và ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, chất lượng, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh, tăng cường chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở nước ta, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ./.


Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.826
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 67.182
Năm 2024 : 366.596