A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024

Chiều 29.12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và quy trình công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm trên các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm tốt công tác tham mưu xây dựng các văn bản cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực tổ chức, cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được cấp uỷ phân công. Việc triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đề án và chương trình hành động của cấp ủy, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đạt kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2023, đặc biệt là trong công tác tham mưu triển khai các đề án của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao theo Chương trình công tác năm 2023; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; tuyên truyền về xây dựng Đảng; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác hướng dẫn đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; việc đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng; công tác phát triển đảng viên mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp, đặc biệt là tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nổi bật là việc triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đề án và các chương trình hành động của cấp ủy, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Công tác bộ giải quyết được nhiều vấn đề căn cơ, đã phê duyệt các chức danh do Trung ương quản lý và BTV Tỉnh ủy quản lý; lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của cấp ủy các cấp; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm cán bộ chuẩn bị một bước cho nhiệm kỳ sau. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; công tác quy hoạch; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ chính trị nội bộ còn chậm, chưa hiệu quả; công tác phụ trách cơ sở chưa sâu sát, chặt chẽ.

Về nhiệm vụ năm 2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm rất quan trọng, quyết định thành công của cả nhiệm kỳ. Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong nội bộ, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ về các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Tập trung rà soát triển khai thực Nghị quyết 34 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thi thành Điều lệ Đảng (2011 – 2025); xây dựng kế hoạch đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; tinh giản biên chế theo vị trí việc làm; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy và Đề án 06 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28 của BTV Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm Kết luận của BCH Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo dõi, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, phối hợp thẩm tra, thẩm định hồ sơ của quần chúng xin vào Đảng, của cán bộ trong diện quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Nghiên cứu đổi mới ngay từ quý I/2024 công tác phân công lãnh đạo phụ trách cơ sở, cần cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng tình hình mới.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc rà soát kỹ trách nhiệm trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ các cấp đảm bảo chất lượng nhất, phục vụ cho nhân sự nhiệm kỳ tới.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 719
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.685
Năm 2024 : 462.071