A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng

Nhằm có giải pháp sinh hoạt đảng phù hp, tạo điều kiện cho đảng viên ở đảng bộ cơ sở, chi bộ thực hiện việc sinh hoạt đảng theo Điều lệ, ngày 27/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng ở chi bộ đông đảng viên.

Về sinh hoạt đảng theo hình thức trực tuyến: Đối với những đảng bộ, chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) do điều kiện công tác có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh hoạt đảng trực tiếp tại cùng một địa điểm thì được thí điểm thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến. Cụ thể:

Về tính chất đặc thù đó là: Đảng viên sinh sống, công tác, lao động, học tập phân tán trên địa bàn rộng (gồm: Đảng viên ngoài cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đảng viên công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau); đảng viên sinh sống, công tác, lao động, học tập không thường xuyên, không liên tục tại cùng một địa điểm (gồm: Đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên là sinh viên trong thời gian nghỉ hè); đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ không thể rời vị trí công tác (gồm: Đảng viên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, kiểm lâm; đảng viên là thuyền viên làm việc trên tàu tuyến quốc tế, các công trình biển, hải đảo).

Về hoàn cảnh đặc biệt là: Đảng viên ở nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn bị cô lập kéo dài hoặc nơi có dịch bệnh phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, không được tập trung đông người theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Sinh hoạt chi bộ tại thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình

Về sinh hoạt đảng theo tổ đảng: Chi bộ được thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng là chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên và có thành lập tổ đảng.

Nguyên tắc sinh hoạt đảng: (1) Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm cả sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt của cảc tổ chức đảng trực thuộc) chỉ thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; (2) Việc tổ chức sinh hoạt đảng ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt được kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; đảng viên thuộc phạm vi, đối tượng nêu trong Hướng dẫn này được sinh hoạt đảng trực tuyến với tổ chức đảng. Trong trường họp tất cả đảng viên của tổ chức đảng không thể tập trung tại cùng một địa điểm thì thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến đối với toàn thể đảng viên; (3) Đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng sinh hoạt trực tuyến không quá 1 lần trong năm; chi bộ có tính chất đặc thù được áp dụng không quá 3 lần trong năm; (4) Đảng bộ cơ sở, chi bộ do hoàn cảnh đặc biệt được sinh hoạt đảng trực tuyến thì ngay sau khi trở lại bình thường phải sinh hoạt đảng trực tiếp theo quy định; (5) Chi bộ thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ được áp dụng không quá 3 lần trong năm.

Nội dung sinh hoạt đảng: (1) Thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên phải thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt đảng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. (2) Những nội dung không thực hiện trong thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến và sinh hoạt đảng theo tổ đảng là: Công tác tổ chức và cán bộ; xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, quyết định xoá tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thi đua, khen thưởng; rà soát, phát hiện, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các vấn đề thuộc bí mật theo quy định của Đảng, Nhà nước; các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và quyết định các chủ trương lớn, qưan trọng.

Cách thức tổ chức sinh hoạt đảng: (1) V sinh hoạt đảng trực tuyến phải thực hiện đầy đủ các bước như sinh hoạt đảng trực tiếp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. (2) Về sinh hoạt đảng theo tổ đảng: Trước khi tiến hành sinh hoạt đảng theo tổ đảng, chi ủy phải họp, định hướng nội dung, phân công chi ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tổ đảng; trường hợp cần thiết có thể mời đồng chí tổ trưởng tổ đảng không phải chi ủy viên dự họp; trình tự tiến hành sinh hoạt đảng theo tổ đảng: Đồng chí tổ trưởng tổ đảng chủ trì, điều hành cuộc họp; đảng viên trong tổ đảng thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết về các nội dung trong sinh hoạt đảng và dự thảo kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ (nếu có); ghi biên bản cuộc họp (số lượng đảng viên dự sinh hoạt, các ý kiến tham gia, ý kiến khác hoặc chưa thống nhất với dự thảo kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ, ý kiến cần bảo lưu...). Đồng chí tổ trưởng tổ đảng tổng họp các ý kiến thảo luận để báo cáo với chi ủy, chậm nhất 1 ngày sau khi họp tổ đảng; sau khi sinh hoạt đảng theo tổ đảng, chi ủy tổng hp kết quả sinh hoạt đảng tại các tổ đảng; họp, thảo luận, tiếp thu các ý kiến tham gia của đảng viên để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ (trường hợp cần thiết có thể mời đồng chí tổ trưởng tổ đảng không phải chi uỷ viên dự họp); thông qua kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ (nếu có); phân công nhiệm vụ cho đảng viên và triển khai thực hiện.

Hướng dẫn cũng nêu rõ Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quyết định việc lựa chọn tổ chức đảng thí điểm thực hiện tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra,, giám sát việc thực hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ, đảng bộ theo các hình thức phù hợp; thực hiện đúng nguyên tác sinh hoạt đảng, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo các quy định của Đảng.

                                                                                            HTQ


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.854
Hôm qua : 5.178
Tháng 06 : 31.515
Năm 2023 : 530.588