A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2023 Đảng bộ huyện Vị Xuyên kết nạp mới 272 đảng viên

CTTBTG - Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nhận thức đúng vai trò của công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

 

Trường THCS &THPT Tùng Bá kết nạp đảng viên cho học sinh ưu tú

Xác định công tác kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng. Để hoàn thành kế hoạch này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng các chi bộ và nguồn bồi dưỡng, kết nạp Đảng, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ tích cực cho các tổ chức cơ sở đảng trong công tác xác minh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên mới và các đối tượng thuộc diện được bồi dưỡng kết nạp Đảng. Mặt khác, huyện Vị Xuyên cũng bồi dưỡng những học sinh ưu tú kết nạp vào Đảng, coi đây là những “hạt giống đỏ” trong công tác phát triển đảng viên của huyện. Nhờ đó, năm 2023 các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đều kết nạp đảng viên mới đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng đảng viên cũng được nâng lên đáng kể. Trong năm đã kết nạp được 272 đảng viên mới nâng tổng số Đảng viên trong toàn huyện lên 8.436 đảng viên vượt 0,7% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, chuyển đảng chính thức cho 238 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 426 đảng viên, trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 57 tổ chức đảng và 102 đảng viên, giám sát được 72 tổ chức đảng và 118 Đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỉ luật của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  Quan tâm về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn với các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới. Qua đó bảo đảm chất lượng và số lượng trong thực hiện công tác phát triển đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.


Tác giả: Thu Biên VX
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 851
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.817
Năm 2024 : 462.203