A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2023, phát triển Đảng phải đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng

Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng đó là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng ta.

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra và Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 366-KH/TU, ngày 31/01/2023 về kết nạp đảng viên năm 2023. Theo đó, công tác phát triển đảng phải đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; chú trọng về chất lượng, số lượng, thực chất và hiệu quả. Với mục tiêu phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới năm 2023 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Để thực hiện được mục tiêu trên mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: (1) Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo, làm tốt công tác tạo nguồn, rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng trong độ tuổi kết nạp, nhất là các đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào đảng, chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Kết quả kết nạp đảng viên hằng năm là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cuối năm. (2) Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn; quan tâm theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận; trưởng, phó các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên; chú trọng rà soát, tạo nguồn đối với các đối tượng là bí thư chi đoàn, lãnh đạo các đoàn thể, quản lý trong doanh nghiệp, những đoàn viên, hội viên ưu tú, công nhân, bộ đội xuất ngũ, viên chức y tế, giáo dục, người lao động, nông dân, học sinh, sinh viên ra trường…những nơi ít đảng viên theo phương châm “ đâu có dân thì ở đó có đảng viên”, nhằm tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài.

 Huyện Quang Bình mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tân binh ưu tú năm 2023

(3) Phát huy vài trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tập hợp giáo dục đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó lựa chọn đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú giới thiệu với chi bộ; chi bộ giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng. (4) Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về đảng cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đảm bảo nội dung thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng; gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. (5) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 438-KH/TU, ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021-2025; đồng thời, thực hiện hiệu quả Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. (6) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. (7) Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức theo đúng quy định Điều lệ Đảng; đảm bảo chặt chẽ từ khâu tạo nguồn đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; đặc biệt là việc kê khai lý lịch, thẩm tra, xác minh và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng, xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. (8) Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên gắn với củng cố tổ chức đảng; giáo dục, quản lý, kiểm tra, bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện đúng nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng…

Với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng năm 2023 công tác phát triển đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh; tạo bước đột phát về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Tác giả: Lê Thanh Quỳnh
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.888
Hôm qua : 5.178
Tháng 06 : 31.549
Năm 2023 : 530.622