A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228, ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo Quy định mới

Sáng 5-7-2022, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo Quy định mới.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng các bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy trên cả nước. Tại các điểm cầu có các đồng chí đại diện thường trực 63 tỉnh uỷ, thành uỷ; lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ và các phòng nghiệp vụ thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao được giao xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228-QĐ/TW ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Hiện nay, Đảng uỷ Bộ Ngoại giao quản lý gần 13 nghìn đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức đảng ở nước ngoài. Thành phần đảng viên đa dạng, không chỉ thuộc Ngành Ngoại giao mà cả đảng viên của các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài. Để làm tốt nhiệm vụ quản lý đảng viên ở ngoài nước, Ngành Ngoại giao không chỉ dựa vào mạng lưới các cấp ủy ở ngoài nước mà rất cần sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh uỷ, thành uỷ.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định: Quy định 228-QĐ/TW đã ban hành được 8 năm, quá trình thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ vững chắc.
Tại Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, Nghị quyết số 21 Hội nghị Trung ương 5 vừa ban hành ngày 16-6-2022 yêu cầu “Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động…”. Vì thế, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài là nhiệm vụ mang tính thời sự và là trọng trách chung của tất cả các cơ quan Trung ương và của từng địa phương. Trước yêu cầu của công tác quản lý đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở, việc điều chỉnh, bổ sung Quy định 228 để kế thừa, phát huy những nội dung còn phù hợp, cập nhật những yêu cầu mới, khắc phục những hạn chế bất cập là rất cần thiết, từ đó kiến nghị với Ban Bí thư ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228-QĐ/TW. 
Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị.
Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã báo cáo tóm tắt những kết quả sau 8 năm triển khai thực hiện Quy định 228 của Ban Bí thư. Trong đó, báo cáo tổng kết nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật: Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng trong và ngoài nước đã nghiêm túc quán triệt và ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung Quy định 228 và Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 9-2-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 228. Qua đó nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên trong các khâu chọn cử, hướng dẫn đảng viên trước khi ra nước ngoài; bố trí sinh hoạt, quản lý, giáo dục đảng viên trong thời gian ở nước ngoài và tiếp nhận, bố trí sử dụng đảng viên sau khi về nước. Hai là, đa số đảng viên ra nước ngoài chấp hành nghiêm 6 nhiệm vụ trong Quy định 228, nội dung quy định tương đối phù hợp nên việc thực hiện cơ bản không có nhiều vướng mắc. Đa số đảng viên trong thời gian ở nước ngoài nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nêu cao ý thức kỷ luật, giữ vững quan điểm, lập trường, đạo đức lối sống, không làm phương hại đến lợi ích an ninh quốc gia; phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng, đóng góp tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại; nêu cao ý thức xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thứ ba, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ra ngoài nước về cơ bản thuận lợi; sinh hoạt đảng được cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp cho các cấp ủy đảng trong và ngoài nước làm tốt hơn công tác quản lý đảng viên. Thứ tư, công tác tiếp nhận, bố trí sinh hoạt, quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ. Đảng viên được bố trí sinh hoạt đảng phù hợp theo 6 loại hình chi bộ (cơ quan đại diện, phu nhân - phu quân, lưu học sinh, lao động xuất khẩu, chuyên gia, tự lập nghiệp), qua đó phát huy vai trò của đảng viên tại nơi sinh hoạt cũng như đơn vị công tác, học tập, lao động. Thứ năm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, các cấp ủy chủ động nắm tình hình chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là các trường hợp có liên quan đến yếu tố nước ngoài; thường xuyên giáo dục cán bộ, đản viên nêu cao tinh thần yêu nước, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sai trái, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ cán bộ, đảng viên và quần chúng đề phòng kẻ xấu lôi kéo, móc nối, cài cắm nội bộ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định 228 cũng còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục như: một số cấp ủy trong nước thực hiện chưa thường xuyên việc tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định 228, chưa quan tâm làm tốt việc hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đảng viên trước khi ra nước ngoài và khi về nước. Việc thực hiện chế độ báo cáo của đảng viên khi ra nước ngoài chưa bảo đảm theo quy định, nhất là đối với đảng viên ra nước ngoài về việc riêng, đi ngắn hạn, đảng viên đi làm ăn, sinh sống tại các tỉnh có chung biên giới, thường xuyên qua lại biên giới. Một số khâu trong quy trình quản lý đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng còn thiếu chặt chẽ, chưa nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong và ngoài nước nên khó khăn trong phối hợp quản lý. Việc duy trì sinh hoạt đảng định kỳ cho đảng viên ngoài cơ quan đại diện ở một số địa bàn gặp khó khăn do phân tán trên địa bàn rộng, điều kiện vật chất, kinh phí hoạt động của các tổ chức đảng còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở ngoài nước hiệu quả chưa cao, chưa chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm …
Trên cơ sở tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228, báo cáo rút ra 6 bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao ý thức “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” của đảng viên trong điều kiện hoạt động ở nước ngoài và trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; gắn công tác quản lý đảng viên với bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chế độ bảo mật thông tin; tăng cường quản lý đảng viên đồng thời với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sinh hoạt đảng; tăng cường phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng ở trong nước với Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các cấp ủy, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên và quần chúng ra nước ngoài.
Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Các bài phát biểu tham luận tại Hội nghị đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228, đồng thời nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 228. Các ý kiến cũng góp ý bổ sung đối với dự thảo Báo cáo và sửa đổi Quy định mới đều nhằm cụ thể hóa các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động… Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu để điều chỉnh Đề án trình Ban Bí thư theo kế hoạch.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao mong sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ từ các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài, trên cơ sở Quy định mới thay thế Quy định 228 với những nội dung mới và tinh thần mới, qua đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài trong sạch, vững mạnh.
Tin: Hồng Hạnh  - Ảnh: Bảo Yến

Thống kê truy cập
Hôm nay : 719
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.685
Năm 2024 : 462.071