A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc

CTTBTG - Thời gian qua, nhận thức rõ việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Há Dấu Cò thuộc Đảng bộ xã Cán Chu Phìn tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức sinh hoạt định kỳ

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về " Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ban Thường vụ Huyện uỷ Mèo Vạc đã tổ chức quán triệt đến tất cả các đồng chí Ban chấp hành Huyện uỷ, các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện và chỉ đạo các Chi, Đảng bộ quán triệt đến các chi bộ trong Đảng bộ và các đảng viên. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên dự sinh hoạt với Đảng ủy, chi bộ nơi được phân công phụ trách. Đến nay, các chi bộ ở Đảng bộ huyện đều duy trì nề nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở.

Đồng chí Sùng Mí Lử, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chiều xã Tát Ngà cho biết: “ Những năm qua, việc sinh hoạt đã phát huy dân chủ, trí tuệ của từng đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng”.

Là xã cách xa trung tâm của huyện, Đảng bộ xã Tát Ngà luôn coi công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu quan trọng.  Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã cũng phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Cấp ủy các chi bộ đều bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Vũ Đình Quyền, Bí Thư Đảng ủy xã Tát Ngà chia sẻ: “ Đảng ủy xã hiện có 268 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng ủy xã đã duy trì nghiêm túc quy chế, thời gian sinh hoạt, cung cấp đầy đủ tài liệu cho các chi bộ, phân công các đồng chí Đảng ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt tại địa bàn được phụ trách. Ngoài ra, Đảng ủy cũng ban hành công văn định hướng việc sinh hoạt chi bộ theo quy định, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề  khi có vấn đề mới phát sinh để ban biện pháp chỉ đạo”.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Mèo Vạc hiện có 4.684 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 342 chi bộ. Với sự chỉ đạo tích cực, đồng bộ, chất lượng sinh hoạt các chi bộ đều có chuyển biến cả về nội dung và hình thức. Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ sẽ tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tiếp tục chú trọng triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng. Đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc cho biết “Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo tới các chi bộ thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là thực hiện theo đúng Đề án số 06 về nâng chất lượng đảng viên và Chỉ thị 12 BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường vai trò của các đồng chí cấp ủy huyện dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ được phân công phụ trách và thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và tổ chức các hội thi Bí thư chi bộ giỏi từ đó góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Có thể nói, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Mèo Vạc giúp các chi bộ đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo nguồn sinh khí mới để các chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Đức


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.606
Hôm qua : 3.657
Tháng 05 : 66.962
Năm 2024 : 366.376