A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Công an tỉnh chú trọng xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt"

CTTBTG - Để tăng cường củng cố, xây dựng sức mạnh của tổ chức Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng tổ chức đảng theo phương châm "chi bộ bốn tốt", đảng bộ cơ sở bốn tốt".

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh đã cụ thể hóa và tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đặc biệt chú trọng xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt": hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị là đơn vị điểm được lựa chọn để xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt" trong Đảng bộ Công an tỉnh. Thấm nhuần sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình, người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng tập thể vững mạnh. Việc sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Một điểm đặc biệt là, trong mỗi dịp sinh hoạt, cấp ủy sẽ lựa chọn một nội dung để thảo luận, phân tích, theo đó mỗi đảng viên tự soi lại mình xem đã làm tốt đến đâu, gắn với công việc chuyên môn của mình như thế nào. 

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) làm tốt công tác phát triển đảng viên

Tại Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, đơn vị đặc thù huấn luyện chiến đấu có quân số đông nhất trong lực lượng Công an tỉnh, việc xây dựng chi bộ bốn tốt luôn gắn với đảng viên bốn tốt, duy trì sự đoàn kết, kỷ luật trong đơn vị. Công tác quản lý đảng viên được siết chặt, không e dè, nể nang. Kiên quyết xử lý những trường hợp đảng viên vi phạm để từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong năm qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động kết nạp 47 đảng viên mới, tạo nguồn đảng viên trẻ kế cận. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Mỗi tháng, đơn vị triển khai học tập một tấm gương đạo đức. Hàng quý, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với cán bộ chiến sĩ.

"Chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt" đang được các chi bộ, đảng bộ cơ sở Công an tỉnh tích cực nhân rộng, triển khai. Mô hình được kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh vững mạnh toàn diện.

Hồng Hạnh - Hà Toản


Nguồn: Đài PTTH Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.038
Hôm qua : 2.126
Tháng 04 : 79.997
Năm 2024 : 268.337