A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Bắc Mê xây dựng đảng viên tốt, chi bộ tốt

CTTBTG - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vì vậy, việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng “sâu rễ, bền gốc” từ cơ sở, là công việc phải làm thường xuyên, liên tục. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bắc Mê luôn chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiền phong, gương mẫu, qua đó tạo ra sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và thành tựu phát triển của địa phương.

“Muốn nhà tốt phải xây nền móng tốt”

Tính đến tháng 8 năm 2023, Đảng bộ huyện Bắc Mê có 56 tổ chức có sở Đảng với 16 Đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở, 230 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 4923 đảng viên (3904 đảng viên chính thức, 119 đảng viên dự bị). Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của chi bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng với phương châm coi chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, chi bộ vững mạnh thì Đảng bộ mới mạnh. Chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được nâng lên. Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ phát triển cả số lượng và chất lượng, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, tự nguyện, tự giác, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu, thật sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết trong đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã bám sát các nội dung, xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở các chi bộ. Trong đó đặc biệt coi trọng thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên chi bộ; chú trọng xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên cơ sở; thực hiện tốt công tác đảng viên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú của đảng viên để theo dõi, quản lý đảng viên; đồng thời duy trì nền nếp cấp ủy viên dự sinh hoạt, giao ban hàng tháng, quý với chi ủy chi bộ; các chi bộ đã xây dựng tủ sách chi bộ, thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu, phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở ... vì thế từng bước nâng cao được chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi ủy chi bộ.

Đồng chí Bùi Văn Tuân - Tỉnh ủy  viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ (chuyên đề) quý I, năm 2022 (mẫu) tại chi bộ Trường Mầm non Đảng ủy xã Minh Ngọc

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, quan tâm đến đối tượng đoàn viên học sinh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn các chi bộ trường học trên địa bàn huyện tăng cường rà soát nắm bắt nguồn quần chúng ưu tú; khuyến khích Đoàn thanh niên trường học bồi dưỡng đối tượng nguồn là đoàn viên học sinh ưu tú. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức Đoàn thanh niên về chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Trong năm học 2022-2023, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 03 đoàn viên học sinh ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Chi bộ trong sạch vững mạnh luôn xứng đáng là hạt nhân ở cơ sở, nhiều chi bộ trong sạch vững mạnh thì Đảng bộ sẽ vững mạnh”

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên giai đoạn mới. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã ban hành kế hoạch số 267-KH/HU, ngày 04/5/2023 kế hoạch xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2023-2030. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng "chi bộ 4 tốt" (lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; xây dựng chi bộ đoàn kết, kỷ luật, xây dựng cán bộ, đảng viên tốt). Đây là một trong những giải pháp góp phần xây dựng tổ chức đảng ở địa phương ngày càng vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, chung sức xây dựng huyện Bắc Mê ngày càng phát triển.

Thời gian qua, các chi, Đảng bộ đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, triển khai kế hoạch xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2023-2030 đến nay 100% các chi, Đảng bộ đăng ký và xây dựng, nhiều Đảng bộ đã phát động phong trào thi đua xây dựng "Chi bộ bốn tốt", Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025, các chi, Đảng bộ đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí với các chỉ tiêu cụ thể, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại; đồng thời quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nội dung của phong trào đến từng chi bộ.

Đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự, chỉ đạo lễ phát động thi đua và ra mắt chi bộ điểm về xây dựng “Chi bộ bốn tốt” tại Đảng ủy xã Minh Sơn

Đồng chí Chảo Văn San, Bí thư chi bộ thôn Bó Pèng, Đảng ủy xã Minh Sơn cho biết: "chi bộ đã tổ chức ký kết với từng Đảng viên trong chi bộ thực hiện rèn luyện đảng viên tốt. Từ đó, mỗi đảng viên xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chi bộ triển khai cho mỗi đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực như tìm kiếm, giới thiệu đối tượng kết nạp đảng viên mới; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu dân cư...". Để các buổi sinh hoạt thực sự chất lượng, tránh hình thức, hằng tháng, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, Chi ủy thôn đều họp, đánh giá những ưu điểm, mặt hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; giải pháp, phương hướng trong tháng tiếp theo và thống nhất nội dung sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc sinh hoạt.

Để các chi bộ thực sự đóng vai trò là nền móng của Đảng, là sợi dây liên hệ giữa Đảng với quần chúng, các nội dung liên quan đến xây dựng "Chi bộ bốn tốt" “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; các chi, Đảng bộ của huyện Bắc Mê đã chú trọng các nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức, cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; chú trọng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng chi bộ đoàn kết tốt, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; lãnh đạo đảng viên chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đồng thời xem xét việc xây dựng chi bộ là căn cứ để đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã xác định việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xây dựng Đảng bộ huyện Bắc Mê trong sạch, vững mạnh./.


Tác giả: Trần Thảo
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.102
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.366
Năm 2024 : 566.712