A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) họp phiên thứ tư

Sáng 30-8, tại Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương diễn ra Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Phiên họp.

Toàn cảnh Phiên họp

Toàn cảnh Phiên họp.

Qua một năm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Ban Chỉ đạo đề án đã hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, tổ chức 5 đoàn khảo sát tại 27 địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức 3 cuộc hội thảo quốc gia, 5 tọa đàm; xây dựng các văn bản dự thảo và xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quá trình tổng kết từ cơ sở cho thấy, qua 15 năm thực hiện, những nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết 15 đã cơ bản hoàn thành; đồng thời, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương, nhất là Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung năm 2011), các nghị quyết đại hội Đảng và nhiều văn bản quan trọng khác, đặt ra những yêu cầu về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 6 xác định cần thiết phải ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 15 phù hợp giai đoạn phát triển mới.  

Các ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận về các nội dung của dự thảo Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, bảo đảm thực hiện mục tiêu: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị bằng Cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, chính sách lớn và thể chế thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, vận động; nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng góp phần cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai

 

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án (ảnh trên) khẳng định: Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và toàn xã hội thông qua 5 phương thức, cả 5 phương thức đó đều đã có những đổi mới trong thời gian qua. Thực tế đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; vừa đổi mới trên cơ sở 5 phương thức này, vừa mở rộng hơn, bao quát, toàn diện các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đề án từ khi hoạt động đến nay. Những ý kiến góp ý sâu sắc, thiết thực của các đồng chí sẽ được Tổ biên tập tiếp thu, từ đó hoàn chỉnh Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, cân đối lại Báo cáo cho phù hợp để trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Bảo Yến


Thống kê truy cập
Hôm nay : 794
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.760
Năm 2024 : 462.146