A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Bắc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết

CTTBTG - Ngày 16.02, Đảng ủy xã Tân Bắc huy ện Quang Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn bản Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy xã và 45/57 đồng chí trong Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tân Bắc.  

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Bí thư  Đảng ủy xã triển khai, quán triệt Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 25/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 25/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 30-NQ/TU, ngày 02/12/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 19/12/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  Chương trình số 23-CTr/HU, ngày 20/5/2022, Chương trình thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 24/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Chương trình số 24-CTr/HU, ngày 07/6/2022, Chương trình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 27/4/2022 của Tỉnh ủy Hà Giang về lãnh đạo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền  các văn bản  Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện, nhằm giúp cho các đồng chí trong Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tân Bắc nắm vững, hiểu rõ nội dung cốt lõi  các văn bản của Nghị quyết Đảng các cấp và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, từ đó tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa Nghị quyết Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp, xây dựng huyện Quang bình ngày càng phát triển.

Thu hương – Huyện ủy Quang Bình


Tác giả: Thu Hương – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.246
Hôm qua : 3.553
Tháng 04 : 4.798
Năm 2023 : 177.612